ФЕНОМЕН ПЕРСОНАЛІЗМУ: АМЕРИКАНСЬКИЙ ТА ФРАНЦУЗЬКИЙ ВАРІАНТИ

Rostislav Polishchuk

Анотація


Розглянуто деякі аспекти розвитку американської та французької філософій, а саме
підходи американських і французьких вчених до питань означення особи як першоелемента
буття, її свободи та морального виховання. З’ясовано, що американські персоналісти беруть
за основу своєї філософії людське існування та його смисл; французький персоналізм
простежує головні вузлові етапи на шляху до духовного становлення і поєднання
особистості та простору спільного духовного буття людей, в якому вона може віднайти себе,
стати і бути, намагається збалансувати в собі антропологізм та сцієнтизм. Надзвичайної ваги
набувають наголоси на духовно-творчих значеннях людських почуттів як провідниках
вищого щаблю людської єдності. Виділено основні характеристики персоналістичної
філософії, здійснена спроба порівняльного аналізу американської та французької
персоналістських шкіл, показано їх відмінності в розумінні поняття особи та благоустрою
суспільства.
Ключові слова: особа, персоналізм, персона, субстанційність, філософська антропологія,
філософія XX ст.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.