Том 11, № 3–4 (2017)

Зміст

Biol Studii; 11(3–4): 9-108

ОНТОГЕНЕЗ РОСЛИН У ПРИРОДНОМУ ТА ТРАНСФОРМОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ.
ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

 
PDF