№ 80 (2016)

Випуск 80

У черговому випуску збірника «Українське літературознавство» наукову, публіцистичну та ху- дожню спадщину Івана Франка висвітлено у контексті здобутків сучасної гуманітаристики. Докладно проаналізовано теоретико-методологічні засади Франкових літературознавчих студій. Осмислено роль і місце ученого в інтелектуальному житті України, акцентовано на його націєтворчій місії. Представ- лено особливості творчих взаємин письменника із колегами-сучасниками. У традиційному розділі «Публікації» уведено у науковий спогади Апполінарія Маршинського, в яких йдеться про малознані епізоди з життя Івана Франка.

Зміст

ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ

Ярослав ГАРАСИМ
PDF
Роман ГОЛОД
PDF
Галина ЯЦЕНКО, Андрій ЯЦЕНКО
PDF
Любомир СЕНИК
PDF
Іван ТЕПЛИЙ
Андрій ФРАНКО
PDF
Христина ВОРОК
PDF
Оксана ЖУК
PDF
Ірена ШТАЄР
PDF
Ольга НАСТЕНКО
PDF
Назар ДАНЧИШИН
PDF

КОНТАКТИ. РЕЦЕПЦІЇ. ПАРАЛЕЛІ

Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ
PDF
Роман КИРЧІВ
PDF
Євген НАХЛІК
PDF
Святослав ПИЛИПЧУК
PDF
Ярема КРАВЕЦЬ
Роман ГОРАК
PDF

ПУБЛІКАЦІЇ

Наталя ТИХОЛОЗ.
PDF