№ 13-14 (2012)

ВИПУСК 13-14

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fhi.2012.13-14

Зміст

КРАЄЗНАВСТВО

Hanna HOSHKO
PDF
Oleksandra CHURA
PDF
Oleksandr SEDLYAR
PDF
Yaroslav STASIV
PDF
Oleg SVYSHCH
PDF
Roman MASYK
PDF
Jan RYS
PDF
Taras BARABASH
PDF
OLEH DUKH
PDF
Taras MARTYNENKO
PDF
Volodymyr BALIABAS
PDF
Lesia KLEBAN
PDF
Roman LAVRETSKY
PDF
Andriy SOVA
PDF
Nazar ZOLKOVSKYY
PDF

НОВА ТА НОВІТНЯ ІСТОРІЯ

Modest CHORNYJ
PDF
Bohdan TYKHOLOZ
PDF
Mykhailo KOSTYUK
PDF
Nataliya TYKHOLOZ
PDF
Yuriy ZAYTSEV
PDF
Yuriy ZAYTSEV
PDF
Marianna PYRIG
PDF
Petrо KIRIDON
PDF
Ludmyla BABENKO
PDF
Bohdan CHUMA
PDF
Volodymyr RUTAR
PDF
Ruslan Siromskyi
PDF
Danylo KRAVETS
PDF
Oresta SHEVCHENKO
PDF
Marta YAREMKO
PDF
Taras MARYSKEVYCH
PDF
Katheryna MALSHYNA
PDF
Marian KHOMIAK
PDF
Natalia SAMSIN
PDF
Natalia SAMSIN
PDF
Lev KALYNIAK
PDF
Natalia LESHKOVYCH
PDF
Andriy TSEBENKO
PDF
Ivan FEDYK
PDF

ДАВНЯ ІСТОРІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ

Hryhoriy SAVCHUK
PDF
Oksana ZHUK
PDF
Hryhoriy SAVCHUK
PDF
Roman Tarnavskyi
PDF
Lina BOLIBRUKH
PDF
Yury PUKIVSKY
PDF
Roman SILETSKY
PDF