КОМПАРТІЙНЕ РЕФОРМУВАННЯ
НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАПРИКІНЦІ 80-х – ПОЧАТКУ 90-х рр. XX ст.

Oleksandra CHURA

Анотація


Ключовою причиною системної кризи, котра охопила народногосподарський комплекс СРСР
на початку 70-х рр. XX ст., була вкрай екстенсивна модель планового ведення господарства. Її
неефективність у запропонованих ринкових умовах, спричинилася, на зламі 1980–1990 рр., до
стрімкого погіршення матеріального становища громадян країни.
Спроби втілення госпрозрахунку та самофінансування, які ініціював компартійний лідер М.
Горбачов, поставили виробничий комплекс Львівщини на межу виживання. Усі галузі його
соціально-виробничого господарства охопив швидкий спад.
Ключові слова: компартійні реформи, соціально-економічна криза, промисловість, сільське
господарство, статистичні дані, динаміка.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fhi.2012.13-14.800

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.