ПОНЯТТЯ ЧАСУ В ПОЕЗІЇ РАБІНДРАНАТА ТАГОРА: ЧИТАЦЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Ольга Кульчицька, Елла Мінцис

Анотація


Інтерпретація поняття часу в англомовній ненаративній поезії Рабіндраната Тагора розглядається
з перспективи когнітивних теорій схем і світу тексту.
Встановлено, що схема TIME активується за допомогою (і) лінгвістичних одиниць, які
відображають поділ часу на вимірювані проміжки; (іі) мережі метафор і порівнянь, завдяки яким у
свідомості читача утворюються асоціативні зв’язки між схемами TIME, GOD, HUMAN LIFE, LIFE
OF NATURE. Зв’язки між схемами вказують на те, що об’єктивація поняття часу відбувається че-
рез представлення сутностей, доступних чуттєвому досвіду людини, і що життя людини і природи
спричинені спільними законами часу.
Означені схеми становлять основу читацької ментальної репрезентації – світу тексту вірша. На
рівні світу тексту поняття часу у творах Тагора реалізується через темпоральні елементи, що вибудо-
вують текст, і елементи на позначення дій/станів та якісних ознак. Світи тексту поезій Тагора бувають
ускладненими – такими, що характеризуються поєднанням площин реальності й гіпотетичності та
переміщеннями в часі.
Ключові слова: Рабіндранат Тагор, ненаративна поезія, час, схема, світ тексту.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fpl.2021.134.3508

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.