№ 14 (2020)

Випуск 14

Зміст

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Bohdan Pavlyshenko
T. Matveichuk, V. Smychok, S. Filimonov
Volodymyr Grabovskyi, O. Martynovych
PDF
A. Tsemko, Ya. Berko, V. Bihday, Zinovii Liubun
PDF
Mariya Nazarkevych, A. Marchuk, Ya. Voznyi

МАТЕРІАЛИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ

Viktor Belyukh, B. Pavlyk, H. Danylyuk
PDF
L. Kostyk, A. Luchechko, O. Tsvetkova, V. Vasyltsiv, I. Syvorotka
PDF
Bohdan Pavlyk, R. Lys, R. Didyk, J. Shykorjak, V. Petrytsya
PDF