Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології"

ISSN 2224-087X (Print)

ISSN 2224-0888 (Online)

Цифровий ідентифікатор DOI: https://doi.org/10.30970/eli

Засновник і Видавець: Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

Головний редактор: Болеста Іван Михайлович

Періодичність виходу журналу: 4 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ, № 17618-6468ПР від 11.02.2011 р

На даний час журнал включено до  Переліку наукових фахових видань України, (категорія “Б”) за такими спеціальностями: 171 Електроніка, 122 Комп’ютерні науки, 126 Інформаційні системи і технології, , в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук і доктора філософії.

Збірник "Електроніка та інформаційні технології" містить результати досліджень в галузі електроніки та наноелектроніки, радіоелектронного і оптоелектронного матеріалознавства, теорії електронних кіл і електромагнітного поля, інформаційних технологій, комп'ютерних систем і мереж, моделювання явищ, систем і технологій. Збірник публікує оглядові та дослідницькі роботи, присвячені цій тематиці, але не обмежені лише нею. Для науковців, педагогів, аспірантів, студентів, а також для інженерно-технічних працівників конструкторських бюро та лабораторій.

Мови публікування: українська або англійська, з анотаціями українською й англійською мовами.