№ 4 (2014)

Випуск 4

Зміст

Філософія. Методологія науки

Маriya Alchuk
PDF
Valery Denisenko
PDF
Andriy Nakonechnyy
PDF
Iryna Ostapets
PDF

Проблеми методології сучасних політичних наук

Yurii Ostapets
PDF
Zynoviy Burychko
PDF
Olena Sherman
PDF
Victoria Bun’
PDF
Nataliya Khoma
PDF
Nataliia Probyigolova
PDF
Oksana Mayor
PDF
Nataliya Shеstak
PDF
Gennadiy Shipunov
PDF
Sergey Orlov
PDF
Andriy Garbadyn
PDF
Peter Paranyak
PDF
Vladyslav Varyns'kyy
PDF
Julia Martynyak
PDF
Solomiia Kryvenko
PDF
Tetyana Bessarab
PDF
Sviatoslav Motren
PDF
Yevhen Laniuk
PDF
Victoria Bunyk
PDF
Marko Sorokopud
PDF
Mariya Kurylo
PDF
Anna Нyra
PDF