№ 47 (2009)

Випуск 47: Українська фольклористика

Черговий випуск "Вісника Львівського університету" приурочено сторіччю експедиції Філарета Колесси на Наддніпрянську Україну для запису кобзарського та лірницького ре­пер­туару влітку 1908 року. У працях авторів розкрито історію перебігу і важливість цього проекту, заторкнуто питання методології дослідження українського фольк­лору, пред­став­лено но­віт­ні тенденції зарубіжної фольклористики. Цей випуск започатковує рубрику "Документування фольклору", покликану активізувати обмін думками у царині архівування фольклорної тра­диції. У розділі "Публікації" передруковуємо раритетну працю Філарета Колесси "Огляд україньско-рускої народної поезиї".

Зміст

З ІСТОРІЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

Ірина ДОВГАЛЮК
PDF
Ірина КОВАЛЬ-ФУЧИЛО
PDF
Василь ІВАШКІВ
PDF
Олеся НАУМОВСЬКА
PDF

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ

Олена ІВАНОВСЬКА
PDF
Олександра БРІЦИНА
PDF
Михайло ЧОРНОПИСКИЙ
PDF
Олена ГІНДА
PDF
Роман КИРЧІВ
PDF
Ольга ЯКОВЛЄВА
PDF

ДОКУМЕНТУВАННЯ ФОЛЬКЛОРУ

Андрій ВОВЧАК
PDF
Ліна ДОБРЯНСЬКА
PDF

ПУБЛІКАЦІЇ

Філарет КОЛЕССА
PDF
В’ячеслав ШЕВЧУК
PDF