Інноваційний формат досліджень традиційної народної магії: оглядово-бібліографічний дискурс

Олена ГІНДА

Анотація


Розглянуто один із різновидів сучасної методології: а саме – інтегративні (інтер­дис­цип­лінарні) підходи у вивченні традиційної народної магічної культури. Ак­цен­то­ва­но увагу на продуктивності нової інтердисциплінарної методології / стратегії, яка дає змогу включити у науковий контекст дослідження особистості носія традиції, його психоментальних характеристик. Такі інтегративні студії сприятимуть більшій ефек­тив­ності у справі наукового осягнення феномена традиційних магічних практик та носіїв цієї традиції. У цілому ж це допоможе осягнути ті релікти народної тра­ди­цій­ної культури, які зберегли свою архаїчну вписаність у природу, у Всесвіт, і є відо­бра­женням архетипної свідомості наших предків.

Ключові слова: інноваційна методологія, традиційні магічні обрядові комплекси, замовлювально-заклинальної традиція, магіко-містична сфера народної традиції, пси­хо­фізіології людини, монодисциплінарні розвідки, інтердисциплінарний (інтегра­тив­ний) підхід, багатоаспектність фольклористичної текстології, соціокультурні контек­с­ти.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2009.47.6047

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.