ANAGNORISIS U “DUNDU MAROJU” MARINA DRŽIĆA

Goran Marjanović

Анотація


Aristotelov teatrološki pojam anagnorisis tek se sporadično spominje u mnogobrojnim radovima o dramskim tekstovima Marina Držića, hrvatskog komediografa iz 16. stoljeća. U ovome radu analizirat će se u kojoj mjeri “Dundo Maroje”, najpoznatija autorova komedija koja je prvi put izvedena 1551. u Dubrovniku, obiluje primjerima anagnorisisa te može li anagnorisis pružiti osnovu za novo čitanje kako “Dunda Maroja” tako i ostalih Držićevih drama
Ključne riječi: anagnorisis, prepoznavanje, komedija, renesansa, publika.
Повний текст:

PDF (Hrvatski)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2018.69.9305

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.