IZAZOVI LEKSIKOGRAFSKE OBRADE U JEDNOJEZIČNOME MREŽNOM RJEČNIKU (na primjeru Hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika)

Lana Hudeček

Анотація


Na primjeru Hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika, koji se kao istraživački pro­jekt koji financira Hrvatska zaklada za znanost provodi u Institutu za hrvatski jezik i jezi­koslovlje od ožujka 2017. godine, u radu se pokazuju neki od izazova pred kojima se nalaze obrađivači i urednici takva rječnika, odnosno pokazuje se u kojim elementima rad na izradi mrežnoga rječnika uvodi pogled na leksikografsku obradu drukčiji od onoga  u tiskanim rječnicima. Velik broj mogućnosti koje takav rječnik otvara (npr. rad na korpusima i sa suvremenima alatima za pretragu korpusa, povezivanje s izvanrječničkim izvorima) uvodi i potrebu za njihovom pažljivom analizom te ograničavanjem na one mogućnosti koje su korisniku zaista potrebne i njemu korisne. Predstavit će se i izazovi s kojima su se urednice i obrađivači susreli tijekom pokusne obrade u prvome projektnom razdoblju te rješenja koja su donijeli oslanjajući se, između ostaloga, i na suvremenu e-leksikografsku teoriju, rješenja primijenjena u drugim velikim nacionalnim e-rječnicima tena svoje leksi­kografsko iskustvo u izradi tiskanih rječnika

Ključne riječi: e-rječnici, e-leksikografija, Hrvatski mrežni rječnik, Mrežnik, jedno­je­zični rječici


Повний текст:

PDF (Hrvatski)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2018.69.9293

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.