СЛОВОЗМІНА ЗАХІДНОПОЛІСЬКИХ ГОВІРОК
ЯК ПРЕДМЕТ ОПИСУ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Руслана Зінчук

Анотація


Проаналізовано наукові пошуки дослідників у сфері вивчення формотвірної
структури західнополіських говірок. Зауважено, переважно фрагментарність опису
словозміни окресленого ареалу. Указано на відчутне в останні роки зміщення акцентів
при дослідженні специфіки західнополіського формотворення у напрямі його
системного аналізу. Окреслено джерельну базу та перспективи студій над словозміною
Західного Полісся.
Ключові слова: західнополіські говірки, словозміна, фрагментарний аналіз, системний
опис.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2009.46.6137

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.