СОЦІОЛІНГВІСТИЧНА НЕОДНОРІДНІСТЬ
ПОЛЬСЬКИХ АДРЕСАТИВНИХ ЗВОРОТІВ
(НА ТЛІ УКРАЇНСЬКИХ)

Алла Кравчук

Анотація


Проаналізовано особливості поділу польських адресативних зворотів відповідно до
соціолінгвістичних критеріїв. Вказано на специфіку соціолінгвістичної диференціації
польських форм звертання до адресата порівняно з українськими. Звернено увагу на ті
соціолінгвістично зумовлені польські адресативні звороти, які через українсько-польську
інтерференцію є найскладнішими для засвоєння українцями, що вивчають польську мову як
іноземну, і можуть стати причиною комунікативних невдач у польськомовному дискурсі
українців з поляками. Виділено нові тенденції в мовнокомунікативних звичаях у сфері
звертання до адресата по-польськи та по-українськи.
Ключові слова: мовленнєвий етикет, адресативний зворот, соціолінгвістична
неоднорідність, інтерференція.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2009.46.6059

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.