ФУНКЦІОНУВАННЯ СПОЛУЧНИКІВ ХОТЯ, ХОТЯ БЫ
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XVI–XVII СТ.

Тетяна Висоцька

Анотація


Проаналізовано виникнення сполучників хотя і хотя бы. Розглянуто їхнє
використання в пам’ятках української мови XVI–XVII ст. на тлі інших слов’янських мов
того часу і в сучасній українській мові.
Ключові слова: сполучник, функція, семантико-синтаксичні відношення,
десемантизація.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2012.57.2130

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.