ІНКЛЮЗИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ: КАНАДСЬКИЙ ДОСВІД

Bohdana Turko

Анотація


Розкрито актуальну проблему розвитку інклюзивної компетентності як інтегральної особисто-професійної компетентності асистента викладача. Проаналізовано проблему професійної підготовки викладача-помічника у співпраці з вчителем в інклюзивному класі. Проаналізовано наукові підходи до визначення змісту поняття професійної компетентності асистента, досліджено погляди вчених на зміст, основні структурні компоненти та сучасний рівень професійної компетентності викладача в Канаді та Україні. Також автор публікації розглядає необхідність формування професійної компетентності помічника вчителя інклюзивного класу, а саме, його глибоких знань у суміжних областях, вміння застосовувати їх до кожної конкретної дитини, виявляючи здібності учнів з особливими потребами, а отже – задоволення їхніх освітніх потреб.

Асистент вчителя – це особа, що співпрацює з педагогом, який бере участь у впровадженні освітньої програми в початковій школі та дошкільних установах. Асистенти працюють у державних і приватних школах, навчальних центрах, спеціалізуються навчальні заклади. Їх основне завдання – допомогти викладачу, який працює індивідуально або з групою студентів, включаючи студентів з особливими потребами, реалізуючи при цьому інклюзивний підхід у навчальному процесі. Результати ефективного навчання значною мірою залежать від професійної компетентності асистента викладача. Тому майбутнім асистентам належить набути навички професійного самовдосконалення та самоаналізу, бути готовими і здатними уникнути професійного спалювання протягом свого життя, навпаки досягти професійного майстерності. Основою дослідження стали канадські досягнення у сфері професійної підготовки асистентів до проведення інклюзивного навчання. Важливим елементом системи підготовки асистента в Канаді є багатокультурний компонент як важлива складова професіоналізму.

Ключові слова:асистент вчителя, інклюзивна освіта, інклюзивна компетентність, діти з особливими освітніми потребами.

 


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Джуринский А. Н. Поликультурное воспитание в США и Канаде / А. Н. Джуринский // Мир образования – образование в мире. – 2002. – № 4. – С. 79–87.

Колупаєва А. А., Савчук Л. О. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене: наук.-метод. посіб. / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук, Київ: Видавнича група «АТОПОЛ», 2011. – 274 с.

Луценко І. В. Правові аспекти запровадження інклюзивної освіти в Україні / І. В. Луценко. Інклюзивна освіта – освіта для усіх. – 2014. – С. 8–17.

Нос Л. С. Підготовка вчителів початкової школи в Канаді: теорія і практика: навч. посіб. / за ред. Н. Г. Ничкало. – Бадікова Н.О. – Л. – 2016. – 300 с.

Чайковський М. Є. Інклюзивна компетентність як складова професійної компетентності суб’єктів навчально-виховного процесу / М.Є.Чайковський // Педагогіка і психологія професійної освіти: науково- методичний журнал. – 2012. – № 2. – С. 15–21.

Linda Allal, Moffier Lucie Lopez. Formative Assessment. Improving Learning in Secondary Classrooms. – OECD Centre for Educational Research and Innovation. – Paris: OECD Publishing, 2005. – P. 241–264.

Lupart J., Webber Ch. Canadian Schools in Transition: Moving from Dual Education Systems to Inclusive Schools. – [Електронний ресурс]: [Canada Ukraine Research Team]. – Режим доступу: http://www.canada-ukraine.org/Articles.htm.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2018.33.9980

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.