МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ І ТОВАРИСТВО “УЧИТЕЛЬСЬКА ГРОМАДА” У ЛЬВОВІ

Oksana Kovalyshyn

Анотація


У статті розкрито організаційні, освітньо-наукові аспекти співпраці видатного вченого-історика, громадсько-політичного діяча М. Грушевського із українським товариством учителів середніх і вищих шкіл «Учительська громада» у Львові, на чолі якого він був 1908-1912 рр. Акцентовано увагу на ролі М. Грушевського в обґрунтуванні ідеї української національної школи, необхідності формування альтернативної до державної української приватної системи українського шкільництва.  

Проаналізовано комплекс заходів, вжитих Товариством для забезпечення розвитку української гімназійної освіти – надання різносторонньої навчально-методичної, видавничої, матеріально-фінансової та ін. допомоги вже існуючим на той час українським приватним гімназіям, підтримка громадських ініціатив у заснуванні нових середніх шкіл, обстоювання прав української мови у навчальних закладах тощо.

Зроблено висновок про вагому роль М. Грушевського у виробленні організаційних та ідеологічних підвалин, окресленні головних напрямів діяльності товариства «Учительська громада», налагодженні співпраці з іншими культурно-освітніми і науковими установами.  

Ключові слова: Михайло Грушевський, товариство “Учительська громада”, журнал “Наша школа”, національна школа, приватне шкільництво.

Повний текст:

PDF

Посилання


Грушевський М. Що-ж далі? (В справі руських гімназій) / М. Грушевський // Літературно-науковий вісник. – 1905. – Т. 29. – Кн. 1. – С. 1–5.

Грушевський М. Наша школа / М. Грушевський // Наша школа. – 1909. – Кн. 1–2. – С. 1–5.

Загальні збори Товариства українських учителів висших шкіл “Учительська громада” // Наша школа. – 1909. – Кн. 1–2. – С. 132–136.

Загальні збори Головного Виділу Тов. «Учительська Громада» // Наша школа. – 1911. – Кн. 2. – С. 111–112.

Засідання Головного Виділу Тов. «Учительська Громада // Наша школа. – 1909. – Кн. 1–2. – С. 136–141.

Засідання Головного Виділу Тов. «Учительська громада» // Наша школа. – 1910. – Кн. 1. – С. 70–73.

Звіт з діяльності Краєвого Шкільного Союзу за час з 1.10.1911 до 30.11.1912. – Львів, 1912. – 11 с.

Меморіал Тов. Учительська Громада до Кр. Шк. Ради в справі науки української мови й літератури в середніх школах з польською викладною мовою // Наша школа. – 1910. – Кн. 1–2. – С. 76–80.

Пачовський М. Становище і наука українсько-руської мови як викладової в наших гімназіях / Др Мих. Пачовський // Наша школа. – 1909. – Кн. 1–2. – С. 33–61.

Раковський І. Засновання Товариства «Учительська Громада» / І. Раковський // Наша школа. – 1909. – Кн. 1–2. – С. 6–10.

Статут товариства «Учительська громада» (Товариство учителів висших шкіл у Львові). – Львів: З друкарні Наукового товариства імені Шевченка, 1910. – 8 с.

Терлецький О. Історія «Учительської Громади» (1908–1933) / О. Терлецький // Двадцятьпятьліття товариства «Учительска громада». – Львів: Учительська Громада, 1935. – С. 5–48.

Центральний державний історичний архів України у Львові. – Фонд 308 (Наукове Товариство імені Шевченка). – Оп. 1. – Спр. 12.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2018.33.9979

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.