МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТЕХНОЛОГІВ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ

Olha Turytsia

Анотація


Основним завданням коледжів харчового профілю є якісна підготовка майбутніх технологів харчових виробництв відповідно до зростаючих вимог ринку праці. У статті представлено розроблену нами модель формування професійної компетентності майбутніх технологів харчових виробництв на засадах інтегрованого підходу.

Обґрунтовано методологічні підходи до формування професійної компетентності майбутніх технологів харчових виробництв на засадах інтегрованого підходу (інтегрований, компетентнісний, системний, особистісно-орієнтований, діяльнісний). Виділено компоненти професійної компетентності майбутніх технологів харчових виробництв на засадах інтегрованого підходу. Обґрунтовано критерії та показники, за якими визначаються відповідні рівні. Визначено чотири рівні сформованості професійної компетентності майбутніх технологів харчових виробництв на засадах інтегрованого підходу.

Охарактеризовано педагогічні умови, які сприяють ефективному формуванню професійної компетентності майбутніх технологів харчових виробництв на засадах інтегрованого підходу; методи, технології, засоби, форми організації, принципи інтегрованого навчання.

Ключові слова: інтегрований підхід, модель формування професійної компетентності (ПКМТХВ), професійна компетентність, технологи харчових виробництв.


Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник укр. мови / Упоряд. Т. В. Ковальова. Харків; Фоліо. – 2005. – 767 с.

Зязюн І. А. Краса педагогічної дії. Київ: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу. – 1997. – 354 с.

Павлютенков Є. М. Моделювання в системі освіти (у схемах і таблицях). Харків: Основа. – 2008. – Вип. 7 (67). – 128 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2018.33.9978

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.