СОЦІОПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОДОЛАННЯ ТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ

Ivan Suliatytskyi, Khrystyna Saiko

Анотація


Висвітлені механізми подолання травматичного стресу, проаналізовано динаміку травматичної ситуації. Розглянуто окремі теоретичні питання щодо надання психологічної допомоги особам із посттравматичним стресовим розладом, які постраждали унаслідок бойових дій, зокрема, поетапність роботи психолога з учасниками під час психологічної реабілітації. Репрезентовано основні напрями психотерапевтичної допомоги. З’ясовано, що соціальна адаптація особистості – єдиний процес діяльності, спілкування, самосвідомості у соціальній діяльності людини, коли відбувається перетворення її внутрішнього світу, реалізація прихованих потенцій, що допомагають повноцінно включитися в процеси соціальної адаптації як активної особистості. Визначено, що успішність соціальної адаптації залежить від властивостей соціального середовища і характеристик індивіда, а до основних соціопсихологічних механізмів подолання стресу належать: методи психічної саморегуляції, підтримка найближчого оточення та застосування психотерапевтичного впливу, орієнтованого на особистісний підхід.

Ключові слова: психологічна допомога, психологічна реабілітація, психотерапія, посттравматичний розлад, соціопсихологічні механізми подолання стресу, психічна травма. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Нартова-Бочавер С. К. «Coping Behavior» в системе понятий психологи личности / С. К. Бочавер // Психологический журнал. – 1997. – Т. 18. – № 5. – С. 20–30.

Профілактика посттравматичних стресових розладів: психологічні аспекти. Методичний посібник / Упор.: Д. Д. Романовська, О. В. Ілащук. – Чернівці: Технодрук, 2014. – 133 с.

Китаев-Смык Л. А. Психология стресса. Психологическая антропология стресса. – Москва: Академический Проект, 2009. – 943 с.

Кондрюкова В. В. Соціально-психологічна адаптація військовослужбовців силових структур, звільнених у запас: навчально-методичний посібник / В. В. Кондрюкова, І. М. Слюсар. – Київ: Гнозіс, 2013. – 116 с.

Кравцова О. А. Сексуальное насилие как психологическая травма; дисс. на соискание ученой степени канд. психол. наук. – Москва: МГУ, 2000. – 187 с.

Островська К. О. Психологічні чинники професійного вигорання у корекційних педагогів / К. О. Островська // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: зб. наук. пр.; за ред. В. М. Синьова. – Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – № 21. – Сер. 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – С. 399–405.

Сайко Х. Я. Особливості емоційного інтелекту корекційних педагогів / Х. Я. Сайко // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної АПН України; за ред. С. Д. Максименка. – Т. ХІV. – Ч. 6. – К., 2012. – С. 398–405.

Сулятицький І. В. Соціопсихологія організації інформаційної безпеки держави. Магістерська робота на здобуття кваліфікації магістра державного управління (на правах рукопису). – УАДУ при Президентові України. – ЛРІ ДУ. – 2002. – 78с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2018.33.9970

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.