ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ЗВ’ЯЗКІВ КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ ТА УКРАЇНИ

Halyna Pyatakova

Анотація


Розглянуто особливості співпраці України з країнами Вишеградської групи у соціально-культурній сфері. Проаналізовано внесок Міжнародного вишеградського фонду в освітні програми України. Визначено тенденції розвитку освітніх зв’язків України у двох напрямах: співпраця через участь у програмах малих грантів ВЗО, неурядових ГО України та участь у стипендіальних програмах для навчання студентів в університетах Чехії, Польщі, Угорщини та Словаччини.

Ключові слова: Вишеградська група, Міжнародний Вишеградський фонд, тенденції співпраці, малі гранти, стипендіальні програми.


Повний текст:

PDF

Посилання


Артьомов І. Регіональна політика країн Вишеградської четвірки: досвід для України // Український історичний збірник; – Вип. 17; – 2014. – С. 227–233.

Вишеградская группа – Ваш партнер. – Прага: PP Agency. – 2004. – 142 c.

Гурчинські Д. Підсумки головування Польщі у Вишеградській четвірці / Д. Гурчинські // Співробітництво з країнами Вишеградської четвірки як інструмент європейської інтеграції та модернізації України: аналіт. доп. – Київ: НІСД, 2014, – 128с. (Сер. «Міжнародне право», вип.3). – С. 67–70.

Жуковська Т. О., Іщик С. П. Особливості співпраці України з країнами Вишеградської четвірки / Т. О. Жуковська, С. П. Іщик // Збірник тез доповідей ХІ Міжнародної інтернет-конференції «Зовнішньоекономічна діяльність України для входження в ЄС: досвід Вишеградської четвірки» – Луцьк: ВІЕМ, 2013. – 116 с.

Зуб С. Особливості партнерства між Україною та Вишеградською групою у контексті підписання угоди про асоціацію / С. Зуб // Збірник наукових праць Ужгородського національного університету. – Вип. 1 (16); 2016. – С. 216–219.

Мироненко М. Ю, Смагло О. В. Роль Вишеградської четвірки у забезпеченні ефективної євроінтеграції України / М. Ю. Мироненко, О. В. Смагло // Причорноморські студії. Вип. 22; 2017. Розділ 2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. – С. 16–19.

Мороз Д. О. Формування системи багатостороннього співробітництва країн-членів Вишеградської четвірки (1991–2004 рр.). Автореф. дис. на здоб. наукового ступеня канд. істор. наук. Спец. 07.00.02 – всесвітня історія. – Київ, 2006. – 37с.

Мудрієвська І. Ключові аспекти розвитку процесу співробітництва України з країнами Вишеградської групи в культурно-гуманітарній сфері / І. Мудрієвська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Серія Історія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 1. – Ч. 2. – С. 151–158.

Сергієнко Т. C. Регіональна політика країн Вишеградської групи у становленні прикордонної та міжрегіональної співпраці з Україною / Т. C. Сергієнко // Науковий вісник Ужгородського ун., серія «Історія»; – Вип. 29; 2012. – С. 42–48.

Соболев А. Формат “Вишеград плюс”: проблеми та пріорітети подальшого співробітництва з Україною / А. Соболев // Співробітництво з країнами Вишеградської четвірки як інструмент європейської інтеграції та модернізації України: аналіт. доп. – Київ: НІСД, 2014, – 128 с. – (Сер. “Міжнародне право”, вип. 3). – С. 115–120.

Соскін О. І. ЄС та місцеве самоврядування: досвід вишеградських міст та українська перспектива: Науково-методичний посібник / О. І. Соскін, А. М. Матвійчук, Н. О. Матвійчук; За загальною ред. О. І. Соскіна. – Київ: Вид-во “Інститут суспільної трансформації”, 2008. – 56 с.

Тернавська А. В. Вишеградська четвірка – історія створення та перспективи співпраці з Україною /А. В. Тернавська // Збірник тез доповідей ХІ Міжнародної інтернет-конференції “Зовнішньоекономічна діяльність України для входження в ЄС: досвід Вишеградської четвірки” – Луцьк: ВІЕМ, 2013. – 116 с.

Турчин Я. Особливості партнерства між Україною та Вишеградською групою у контексті сучасних геополітичних викликів / Я. Турчин // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – Вип. 27. – 2015. – C. 144–152.

Україна та Вишеградська четвірка: на шляху до взаємовигідних відносин. Упорядн. В. Пулішова, Т. Стражай. – Братіслава: АДІН, 2010.

Чекаленко Л. Завдання Вишеграда: угорське головування /Л. Чекаленко // Співробітництво з країнами Вишеградської четвірки як інструмент європейської інтеграції та модернізації України: аналіт. доп. – Київ: НІСД, 2014, – 128 с. – (Сер. “Міжнародне право”, вип. 3). – С. 89–98.

The Visegrad Grup – a Central Evropean Constellation. – Bratislava, 2006. – 256 s.

Visegrad Fund.Оfficial website. – Mode of access:http: www.visegradfund.org

Powstanie i rozwoj Wyszegradzkiej. Informacje podstawowe // [Електронний ресурс]. – режим доступу: www.visegrad.info].
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2018.33.9968

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.