ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ЗАСТОСУВАННЯ МУЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У РОБОТІ З ДІТЬМИ З РОЗЛАДАМИ СПЕКТРА АУТИЗМУ

Roksoliana Pryzvanska

Анотація


Досліджено проблему навчально-корекційної роботи з дітьми з аутизмом в умовах інклюзії. Наголошено на актуальності цієї теми у зв’язку з тенденцією до збільшення народжуваності дітей, які мають порушення психофізичного розвитку та складність створення сприятливих педагогічних умов навчання, виховання і корекції дітей із розладами спектра аутизму в сучасному українському суспільстві. Проаналізовано музичний вплив на дітей з аутизмом. Обґрунтовано доцільність використання музикотерапії у роботі з такими дітьми, методів, форм, прийомів і засобів роботи з аутичними дітьми з огляду на унікальність їхньої психічної організації. Наголошено на необхідності індивідуального підходу до навчально-корекційної взаємодії з цією категорією дітей і доцільності індивідуальної форми роботи.

Ключові слова: аутизм, порушення психофізичного розвитку, музикотерапія, інклюзія, корекційна робота, педагогічні умови.


Повний текст:

PDF

Посилання


Алвин Д. Музыкальная терапия для детей с аутизмом / Д. Алвин, Є. Уорик. – Москва: Теревинф, 2004. – 2008 с.

Матейнова З. Музикотерапия при заикании / З. Матейнова, С. Машура. – Київ: Вища школа, 1984. – 303 с.

Копытин А. И. Методы арт-терапевтической помощи детям и подросткам: отечественный и зарубежный опыт / А. И. Копытин. – Москва: Когнити-Центр, 2012. – 286 с.

Островська К. О. Соціальна адаптація дорослих осіб із загальними розладами розвитку. / К. О. Островська. – Львів: Тріада плюс, 2012. – 576 с.

Побережна Г. І. Педагогічний потенціал музикотерапії / Г. І. Побережна. // Мистецтво та освіта. – 2008.

Скрипник Т. Аутизм як форма девіантної поведінки // Т. В. Скрипник. – Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць інституту психології ім. Г. С. Костюка, – Т. ХI, Ч. 7, – Київ – 1995. – С. 457–464.

Стаум М. Воздействие музыкальной терапии на речь аутичного ребенка // М.Стаум. Музыкальная психология и психотерапия. 2009. №4 (13). С. 122–125.

Шульженко Д. І. Основи психологічної корекції аутистичних порушень у дітей: Монографія. / Д.І.Шульженко / Діна Іванівна Шульженко. – Київ, 2009. – 385 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2018.33.9967

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.