ЛЕКЦІЯ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (ВИМОГИ, ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ)

Halyna Krokhmalna

Анотація


Розглянуто особливості навчання Інтернет-покоління, проаналізовано переваги та недоліки проведення класичної та онлайн-лекцій у сучасних умовах. Наведено результати анкетування студентів щодо необхідності впровадження новітній технологій на лекційних заняттях. Наголошено на особливостях сучасної науково-педагогічної комунікації. З’ясовано, що освітній простір передбачає співіснування традиційної академічної комунікації й комунікації онлайн. Визначено різноманітність використання засобів візуалізації навчального матеріалу відкриває нові можливості для викладача і студента, але і ставить нові вимоги до підготовки лекцій в умовах інформаційного суспільства, створює часто непередбачувані комунікативні ситуації.

Ключові слова: навчальний процес, новітні технології навчання, класична лекція, онлайн-лекція, традиційні форми навчання, педагогічне спілкування. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Intel® “Шлях до успіху”, [Online]. Джерело: http://uspih.iteach.com.ua/fortrainers/treasury/21century

Єрмаченко В. Є. Особливості трансформації світової системи вищої освіти у ХХІ столітті / В. Є. Єрмаченко, В. І. Дериховська / Економіка і суспільство, 2017. №10. С. 518–522.

“Демістифікація масових відкритих онлайн-курсів”, [Online]. Джерело: https://prometheus.org.ua/demystifying_moocs/

Кайдалова Л. Г. Теоретико-методичні аспекти викладання лекції у вищому навчальному закладі [Текст] / Л. Г. Кайдалова // Нові технології навчання. – 2012. – Вип. 72. – С. 96–100.

Мачинська Н. І. Сучасні форми організації навчального процесу у вищій школі: навчально-методичний посібник / Н. І. Мачинська, С. С. Стельмах. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ , 2012. – 180 с.

Методичні вказівки до організації і проведення лекції // [Online]. Джерело: http://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/praktyka/5lek.pdf

Таланина А. А. Онлайн-лекция как жанр интернет-дискурса / А. А. Таланина // Мир русского слова. 2018. № 2. С. 17–22.

Використання відеоінформації при проведенні лекційних і семінарських занять у школах нового типу [Текст]: навч. посіб. / Н. І. Одарченко; АПН України, Ін-т педагогіки. – Суми: Слобожанщина, 1999. – 79 с.

“Онлайн-освіта: за і проти на прикладі історій випускників Сoursera, Udacity, Prometheus”, [Online]. Джерело: https://dou.ua/lenta/articles/mooc-stories/

“Популярні платформи онлайн-курсів (MOOC)”, [Online]. Джерело: http://osvita.ua/abroad/higher_school/distance-learning/37601/
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2018.33.9962

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.