ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АКТОРІВ ТЕАТРУ І КІНО

Anfisa Kolenko

Анотація


Визначено проблемні питання щодо становлення методики викладання сценічної мови у ЗВО України мистецького спрямування. Розглянуто проблеми та окреслено шляхи підвищення мовленнєвої компетентності майбутніх акторів театру, кіно і телебачення. Досліджено проблему мовної культури та мовленнєвої компетентності сучасного молодого актора, простежено зв’язок між мистецьким університетом, театром і телебаченням. Визначено роль ЗВО у становленні літературного українського мовлення. Наголошено, що головним завданням дослідницької роботи було проведення якісно-кількісного аналізу проблемних питань щодо рівня сценічного мовлення, професійної мовленнєвої компетентності, акторів столичних театрів і телебачення України. З’ясовано, що низький рівень сценічного мовлення виявлено саме в молодого покоління артистів, більшість з яких не спроможна застосувати на сцені знання, які вони отримали в мистецькому закладі вищої освіти та перенести їх у практичну площину. Обґрунтовано необхідність оновлення навчальних програм та осучаснення методичного аспекту викладання сценічної мови.

Ключові слова: сценічна мова, театральна педагогіка, культура мовлення, мовленнєва компетентність, ключові компетентності актора, інтеграція навчального процесу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник / Ф. С. Бацевич. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2004. – 344 с.

Гладишева А. О. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна нормативність. / Б. Ц. “Червона Рута – Турс” 2007. – 268 с.

Грищенко А. П. Сучасна українська літературна мова / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ та ін.; за ред. А. П. Грищенка. – Київ: Вища школа, 1993. – 366 с.

Єлісовенко Ю. П. Ораторське мистецтво. Постановка голосу й мовлення / Ю. П. Єлісовенко – Київ: Атіка, 2008. – 204 с.

Масенко Л. Слово писане – слово мовлене / Л. Масенко // Дивослово. – № 2. – 2003. – С. 22–24.

Мацько Л. І. Культура української фахової мови: навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – Київ: ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.

Пономарів О. Культура Слова. Мовностилістичні поради / Київ: “Либідь”, 2008. – 240 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2018.33.9958

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.