АДАПТАЦІЯ ДИТИНИ З СИНДРОМОМ ДАУНА В ІНКЛЮЗИВНІ ГРУПИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Iryna Melnyk, Svitlana Kost

Анотація


Окреслено важливість проблеми взаємодії педагогів і батьків для ефективної адаптації дитини з синдромом Дауна в інклюзивні групи закладу дошкільної освіти. Зʼясовано значення ключових термінів дослідження. Проаналізовано дослідження науковців та практиків щодо проблеми адаптації дітей із синдромом Дауна. Визначено актуальність цього дослідження та повʼязані з ним проблеми та ідеї. Подано документи, ратифіковані Урядом України, які стосуються сфери забезпечення прав дітей згідно зі світовими стандартами освіти, соціального захисту та охорони здоров’я. Охарактеризовано таке генетичне порушення, як синдром Дауна. Описано принцип партнерства між педагогами і батьками. Наведено фази соціального становлення особистості. Визначено важливість комплексної допомоги міждисциплінарної команди разом із батьками. Проаналізовано соціальний досвід дитини в період входження у нові умови життя. Наголошено на важливості комунікації між педагогом та батьками дитини з синдромом Дауна. Окреслено значення понять “адаптаціяˮ, “соціальна адаптаціяˮ та їхні трактування вітчизняними вченими. Охарактеризовано три ступені адаптації дитини, до яких належать: легкий, середній і важкий ступені. Описано чинники, які впливають на адаптацію дітей із синдромом Дауна, серед них: вік дитини, поведінка, досвід, індивідуальні особливості, взаємодія з сімʼєю, підготовленість середовища, яке дитина має вивчати, передбачувана послідовність подій, стан здоровʼя. Означено мету створення інклюзивних груп, їх комплектування. Описано сутність мультидисциплінарної команди, окреслено участь батьків. Описано подальші перспективи у цьому дослідженні.

Ключові слова: соціальна адаптація, інклюзивне навчання, діти з синдромом Дауна, заклад дошкільної освіти, педагоги, батьки, інклюзивні групи.


Повний текст:

PDF

Посилання


  1. Даниленко В. В. Адаптація дітей раннього дошкільного віку до дитячого садка. С. 51–54. URL : http://soippo.edu.ua/images/Конференції_Проекти_Гранти/Конференції/2020/Збірка%20ІI%20ч.%20ФОРУМ%2007-12.12.2020%202.pdf#page=51 (режим доступу 01.03.21).
  2. Заярнюк О. В. Інклюзивна освіта в Україні: проблеми і шляхи їх вирішення. URL : http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/3705/1/Inkliuzyvna%20osvita%20_44.pdf (режим доступу 01.03.21).
  3. Каралашвілі О., Малахова Н. Організація роботи з адаптації дітей до дошкільного закладу. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2013. № 6. С. 35–47.
  4. Кононко О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості. Київ : Освіта, 1998. 256 с.
  5. Міністерство освіти і науки України: Інклюзивне навчання. URL : https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya (режим доступу 02.05.21).
  6. Каньоса Н. Адаптація дітей раннього віку до умов закладу дошкільної освіти. URL : http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/1805/Kanosa-N.-Adaptatsiia-ditei-rannoho-viku-do-umov-zakladiv-doshkilnoi-osvity.pdf. (режим доступу 01.03.21).
  7. Поніманська Т. І. Людина і я. Світ дорослих як чинник соціалізації особистості дитини. Дошкільне виховання. 1999. № 8. С. 14–15.
  8. Чеботарьова О. В. Дитина із синдромом Дауна. Харків : Вид-во “Ранокˮ, ВГ “Кенгуруˮ, 2018. 48 с. (Інклюзивне навчання).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2021.35.11316

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.