ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ ХЕЛЕН ДОРОН В УМОВАХ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Tetiana Zakharchuk, Svitlana Kost

Анотація


Проведено аналіз стану вивчення іноземної мови в закладах сучасної дошкільної освіти. З’ясовано, що сьогодні вивчення іноземної мови у закладах дошкільної освіти є важливим компонентом. Діти, яких у дошкільному віці заохочували до вивчення іноземної мови, тим більше, якщо це навчання було організовано методично правильно, тобто за певним планом, послідовно та систематично, успішно продовжують навчання у школі, краще засвоюють нові знання з іноземної мови. Особливим видом освітньої діяльності є вивчення дошкільниками англійської мови. В освітньому процесі провідним засобом навчання є мова. Під час вивчення мови діти не вивчають складових частин нерідної мови, а одразу опановують її як засіб спілкування.

У центрі уваги є психологічні характеристики дітей дошкільного віку та основні особливості організації навчальної діяльності дошкільнят під час вивчення англійської мови, а також ефективність формування стійких мовленнєвих навичок, які забезпечують сприятливі умови на основі освітнього проєкту Хелен Дорон в умовах системи дошкільної освіти України. Визначено актуальність цього дослідження і пов’язані з ними ідеї та проблеми.

Зʼясовано, що особливості викладання англійської мови для дітей дошкільного віку ґрунтуються на особливостях сприйняття дітьми навколишнього середовища. Маленькі діти сприймають світ через своє тіло, тобто через розглядання, складання, розкидання, смакування, нюхання, дотики, рухи тощо. Існують дослідження вчених, які свідчать про те, що діти у ранньому віці сприймають рівноцінно слова декількома мовами, якщо вони знаходяться у відповідному середовищі.

Зазначено, що на початковому ранньому етапі педагог використовує велику кількість наочності, предмети, які оточують дітей, міміку обличчя, жести, рухи, тактильні відчуття. Визначено, що для вивчення англійської мови дитина старшого дошкільного віку має бути внутрішньо мотивованою. Найефективнішою організаційною формою навчання, що тісно пов’язана з віком, є гра, під час якої дитина мимовільно докладає зусиль, напружує пам’ять, вправляється у вимові звуків, які є вживаними в іншомовних словах та фразах. Розглянуто структуру курсу для дітей до шести років за методикою Хелен Дорон. Зазначено, що активне або тривке засвоєння опрацьованого навчального матеріалу відбувається в тому випадку, коли дитина проявляє пізнавальну, комунікативну та інтелектуальну активність.

Ключові слова: методика Хелен Дорон, організація навчальної діяльності, психологічні характеристики, мовленнєва діяльність, діти дошкільного віку, заклад дошкільної освіти.


Повний текст:

PDF

Посилання


  1. Англійська для дошкільнят за методикою Хелен Дорон [Електронний ресурс] // Helen Dоron English : (офіц. сайт міжнар. мережі навч. центрів англ. мови для дітей, яка працює за авторською методикою відомого лінгвіста Хелен Дорон). URL : http://helendoron.com.ua/uk/2-6/790-anglijska-movadityamdoshkilnogo-viku. (режим доступу 28.05.2021).
  2. Англійська для дітей дошкільного віку (програми для дитячих садків) [Електронний ресурс] // Helen Dоron English : (офіц. сайт міжнар. мережі навч. центрів англ. мови для дітей, яка працює за авторською методикою відомого лінгвіста Хелен Дорон). URL : http://helendoron.com.ua/uk/dlya-dytsadkiv. (режим доступу 28.05.2021).
  3. Воробйова Т. В. Особливості організації навчальної діяльності дітей дошкільного і молодшого шкільного віку в процесі вивчення іноземної мови (психологічний та методичний аспекти) [Електронний ресурс]. URL : https://core.ac.uk/download/pdf/153576231.pdf (режим доступу 28.06.2021).
  4. Дмитренко Н. Шляхи підвищення ефективності навчання іноземної мови у дошкільних навчальних закладах України. Гуманізація навчально-виховного процесу. Слов’янськ, 2010. Вип.4. Ч. 1. С. 95–99.
  5. Журавльова Л. Педагогічні умови формування англомовної комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку. Науковий вісник МДПУ : КВ. 2014. № 13. С. 372.
  6. Кулікова І. А., Шкваріна Т. М. Англійська мова для дітей дошкільного віку: програма та методичні рекомендації ; 3-тє вид. зі змін. та доповн. Tернопіль : Мандрівець, 2015. 48 с.
  7. Савченко О. Початкова освіта має стати якісно новою. Дошкільне виховання. 2001. № 1. С. 4–5.
  8. Шкваріна Т. М. Методика навчання іноземної мови дошкільників : навч. посібник Київ : Освіта України, 2007. 300 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2021.35.11313

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.