Редакційна політика

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІКОВОЇ, КОРЕКЦІЙНОЇ, СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОСВІТНЬО-ВИХОВНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В ІСТОРИКО-ПОРІВНЯЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДИДАКТИКИ СЕРЕДНЬОЇ І ВИЩОЇ ШКОЛИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ШКОЛИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІЛОСОФІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУЧАСНОГО ВИХОВАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СВІТОВІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ І НОВІ РЕАЛІЇ ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОСВІТНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗАКОРДОНОМ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНИЙ ЕТАП ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВІ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОГО ТА ІНТЕГРАТИВНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.