КАФЕДРА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ, ПРАВА ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ УЧЕНЬ І ЇЇ ЗАВІДУВАЧІ (до 230-річчя утворення і діяльності кафедри)

Борис Йосипович Тищик

Анотація


Розглянуто історію створення кафедри, її розвиток, предмети, які читалися і читаються на кафедрі, її завідувачів (з поданням основних моментів біографії) та викладачів. Описано навчально-методичну діяльність кафедри, наукові публікації, керівництво студентською науковою роботою, підготовку аспірантів, участь викладачів у наукових конференціях, симпозіумах, правотворчій роботі та ін.


Ключові слова


кафедра історії держави, права та політико-правових учень, її завідувачі та викладачі

Повний текст:

PDF

Посилання


Архів Львівського національного університету імені Івана Франка. – Оп. 1/ос. – Спр. 5039, 7017; Оп. 3. – Спр. 2949.

Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. 1 : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011.

Львівський університет / відп. ред. проф. В. П. Чугайов. – Львів : Вища школа, 1986.

Nowacki R. Oswald Balcer / R. Nowacki. – Opole, 1998.

Nowacki R. Przemysław Dąbkowski (1877–1950) profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza / R. Nowacki. – Opole, 2002.

Redzik A. Wydział prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939–1946 / Adam Redzik. – Lublin : Wyd-wo naukowe KUL, 2006.

Finkel L. Historia uniwersytetu Lwowskiego / L. Finkel, S. Starzyński. – Lwòw, 1894. – Cz. I. – S. 20–22.

Юридична енциклопедія : Т. 1–6. – К. : Українська енциклопедія, 1998.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.223

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.