СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАТУСУ СУДДІВ У МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ (1918−1939)

Olga Lypytchuk

Анотація


Визначено проблеми формування суддівського корпусу в міжвоєнній Польщі; дослід­жено правовий та соціальний статус суддів в контексті суспільно-політичного розвитку.


Ключові слова


міжвоєнна Польща, судді, правовий статус, соціальне становище

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний архів Львівської області (далі − ДАЛО). − Ф. 536 (Дрогобицький міський суд). − Оп. 1. − Спр. 61.

ДАЛО. − Ф. 11 (Львівський окружний суд). − Оп. 26. − Спр. 10.

Діло. − 1933, 25 січня.

Центральний державний історичний архів України у Львові (далі − ЦДІА України у Львові). − Ф. 146 (Галицьке намісництво у Львові). − Оп. 8. − Спр. 3249.

ЦДІА України у Львові. − Ф. 146. − Оп. 8. − Спр. 3261; 5087; 5088.

ЦДІА України у Львові. − Ф. 205 (Прокурор апеляційного суду у Львові). − Оп. 1. − Спр. 2115; 2334; 2335.

ЦДІА України у Львові. − Ф. 205. − Оп. 1. − Спр. 2302.

ЦДІА України у Львові. − Ф. 205. − Оп. 1. − Спр. 2539.

ЦДІА України у Львові. − Ф. 205. − Оп. 1. − Спр. 2540.

ЦДІА України у Львові. − Ф. 179 (Кураторія шкільного округу у Львові). − Оп. 1. − Спр. 929.

Archiwum Państwowe w Krakowie. − Zespól 439. − Sygnatura 26.

Archiwum Państwowe w Krakowie. − Zespól 439. − Sygnatura 275.

Bobkowski A. Niezależność sędziowska a chwila obecna / A. Bobkowski // Głos sądownictwa. − 1938. − Nr. 10. − S. 745−754.

Buczkowski M. Niezawisłość sądów / M. Buczkowski // Głos sądownictwa. − 1937. − Nr. 4. − S. 281−283.

Czerwiński A. Ustrój sądow powszechnych / A. Czerwiński. − Lwów : Nakładem Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów R. P. we Lwowie, 1928. − 52 s.

Fleszyński K. Czego oczekuje sądownictwo / K. Fleszyński // Głos sądownictwa. – 1937. − Nr. 5. − S. 369−373.

Fleszyński K. Niepodległe sądy polskie / K. Fleszyński // Głos sądownictwa. – 1937. − Nr. 9. − S. 665−669.

Fleszyński K. Realne gwarancje niezawisłości sędziowskiej / K. Fleszyński // Głos sądownictwa. – 1939. − Nr. 2. − S. 105−109.

Franke J. Sądownictwo w okresie lat 1917−1928 na obszarze Lwowskiego okręgu apelacyjnego / G. Franke // Czasopismo Sędziowskie. − 1929. Nr. 4. − S. 47−56.

Glass J. Praworządność w Polsce na tle organizacji sądownictwa (Lużne uwagi) / J. Glass // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. − 1930. − II półr. − S. 229−336.

Gołąb S. Organizacja sądów powszechnych / S. Gołąb. − Kraków : Drukarnia Pospieszna, 1938. − 127 s.

Gottlieb S. Jeszcze w sprawie jednoosobowego składu sądów apelacyjnych / S. Gottlieb // Przegląd Sądowy. − 1933. − Nr. 5. − S. 189−192.

Grzybowski K. Wymiar sprawiedliwości w świetle przepisów Konstytucji Kwietniowej / K. Grzybowski // Głos sądownictwa. – 1939. − Nr. 3. − S. 197−203.

Jamontt J. Zmiany w ustroju sądów / J. Jamontt J // Głos sądownictwa. – 1930. − Nr. 3. − S. 139−148.

Kotowski S. Siedemdziesięciolecie Sądu Najwyższego / S. Kotowski // Nowe Prawo. − 1989. − Nr. 4. − S. 3−17.

Krbek I. Gwarancje niezawisłości sędziowskiej / I. Krbek // Głos sądownictwa. – 1936. − Nr. 1. − S. 2−6.

Lazarevic A. Położenie i rola sędziego w państwie nowoczesnym / A. Lazarevic // Głos sądownictwa. – 1935. − Nr. 1. − S. 2−5.

Muraszko C. Postulaty organizacji aplikacji sądowej / C. Muraszko // Głos sądownictwa. – 1937. − Nr. 9. − S. 670−676.

Petrusewicz K. Dziesięciolecie sądownictwa polskiego na Ziemiach Wschodnich / K. Petrusewicz. − Wilno : Drukarnia «Zorza», 1929. − 32 s.

Pierwsi prezesi Sądu Najwyższego / Opr. W. Sbrzypiński. − Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. − 44 s.

Płaza S. Historia prawa w Polsce na tle porównawczym / S. Płaza. − Kraków : Księgarnia Akademicka, 2001. − Cz. 3. Okres międzywojenny. − 762 s.

Prochazka J. W sprawie reformy aplikacji sądowej / J. Prochazka // Głos sądownictwa. – 1938. − Nr. 1. − S. 8−13.

Roszkowski W. Historia Polski 1914−1990 / W. Roszkowski. − Warszawa : Czytelnik, 1992. − 221 s.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (DzURP). − Nr. 12. − Poz. 93.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie upoważnenia władzy mianującej do przenoszenia sędziów w stan spoczynku i na inne miejsce slużbowe // DzURP. − Nr. 73. − Poz. 663.

Rudnicki K. Wspomnienia prokuratora / K. Rudnicki − Warszawa : Czytelnik, 1956. − 207 s.

Starzyński S. Kilka słów o niezawisłości sádowej wedle art. 77−78 Konstytucji polskiej / S. Starzyński // Czasopismo Sędziowskie. − 1931. − Nr. 7−8. − S. 153−157.

Statystyka czynności sądów. Czynności sądów powszechnych w sprawach cywilnych i karnych. − Warszawa : Nakładem Głownego Urzędu Statystycznego, 1930. − 74 s.

Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej // Historia państwa i prawa Polski Żródła. − Wrocław, 1998. − 444 s.

Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. // Historia państwa i prawa Polski Żródła. − Wrocław, 1998. − 444 s.

Wiszniewski W. Paradoksy upozażenia sędziowskiego / W. Wiszniewski // Głos sądownictwa. – 1938. − Nr. 2. − S. 130−132.

Wróblewski B. Sędziowski wymiar kary w Rzeczypospolitej Polskiej Ankieta / B. Wróblewski, W. Świda. − Wilno: Wydano z zasiłku Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Rektoratu U.S.B., 1939. − 484 s.

Wznowienie sądownictwa państwowego polskiego (pięciolecie 1917−1922). − Warszawa, 1923. − 76 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.219

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.