ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ «ФІЛОСОФІЇ ПРАВА» ЯК НАУКИ ТА ЗАРОДЖЕННЯ АНТИЧНИХ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ ПЕРШООСНОВ У ПРАЦЯХ ПАМФІЛА ДАНИЛОВИЧА ЮРКЕВИЧА (1826-1874)

Andriy Koval

Анотація


У статті узагальнено погляди Памфіла Юркевича на «філософію права» як науку, його погляди на зародження політичних та правових першооснов у античній Греції та Римі. Проаналізовано погляди Памфіла Юркевича на появу перших правових ідей на території Стародавньої Греції, зокрема, вихідні ідеї старогрецької міфології, ідеї досоктатівських філософів, Сократа, Платона, Арістотеля. Висвітлено правову позицію П. Юркевича на його розуміння поняття «право», яке формувалось і діяло у Римі. Так, аналізуючи римський "corpus iuris", П. Юркевич теоретично обґрунтовує присутність у ньому філософського елементу, основоположної ідеї права, класифікації права тощо.
Ідеї П. Юркевича заслуговують на популяризацію і увагу серед сучасних науковців-юристів, бо його наукова спадщина є невід’ємною частиною надбання українського народу, частина європейської політико-правової ідеології та історії розвитку української юридичної науки.


Ключові слова


філософія права, Памфіл Юркевич, антична Греція, політичні першооснови, правові першооснови

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрузький Г. Перший проект Конституції; Другий проект Конституції; Начерки Конституції Республіки : у 3 т. / Г. Андрузький. К., 1990. Т.2. С. 415–426; 569–576.

Величко С. Літопис : у 2 т. К. : Дніпро, 1991.

Драгоманов М. П. Переднє слово (до «Громади» 1878 р.) / М. П. Драгоманов // Вибране. К., 1991. С. 276–326 ; Драгоманов М. П. Чудацькі думки про українську національну справу // Там само. С. 461–558.

Історія Русів / Ред. І вступна стаття Олександра Оглоблина. Нью-Йорк, 1956.

Книги буття українського народу (Закон Божий). К., 1991.

Літопис руський / За Іпатським списком перекладів Леонід Маховець. К., 1989 ; Повість минулих літ. Літопис. К., 1989.

Правовий уклад та конституції відносно прав і вольностей війська запорозького…// Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика 1710 рік. К. : Веселка, 1994. С. 15 47 ; Статті Богдана Хмельницького та жалувані грамоти від 27 березня 1654 р. // Там само. С. 16–22.

Трофимчук М, Латино-український словник. / М. Трофимчук, О. Трофимчук. Львів, 2001 С. 332.

Шевченко Т. Повне зібрання творів : у 12 т. / Т. Шевченко. К., 1990. Т. 1. Поезії 1837–1848 ; Т. 2. Поезії 1847–1861.

Юркевич П. Історія філософії права / П. Юркевич. К. : Український Світ 2000. С. 155.

http://uk.wikipedia.org
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.217

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.