СИМВОЛІСТСЬКА ПУБЛІЦИСТИКА – СВІТОГЛЯДНИЙ АДЕКВАТ СРІБНОГО ВІКУ

Mykola Rashkevych

Анотація


У статті визначені методологічні, прикладні та синтезуючі критерії символістської публіцистики – самостійного виду аналітичної журналістики.

Ключові слова: символістська публіцистика, семантичний код, реалістичний/ідеалістичний символізм, метафора, ідеологема.


Повний текст:

PDF

Посилання


Белый А. Как мы пишем. О себе как писателе / Андрей Белый // Проблемы творчества. – М.: Советский писатель, 1988. – С. 13-17.

Белый А. Россия // «Утро России». – 1910. – 18 нояб.

Белый А. Собрание сочинений / Андрей Белый // Cобр. соч: [в 4 т.]. – М.: Респуб­лика, 1995. – Т.2. – 311с.

Белый А. Штемпелеванная калоша // «Весы». – 1907. – № 5. – С. 49-52.

Бердяев Н. Кризис искусства / Николай Бердяєв. – М.: Из-во Г. Лемана и С. Сахарова. – 1918 . – 48 с.

Брюсов В. О искусстве / Валерий Брюсов. – М. – 1899. – [Електронний ресурс]. – Доступно з: http://dugward.ru/library/brusov/brusov_o_iskusstve.html

Воскресенская М.А. Символистская публицистика как исторический источник / Марина Воскресенская // Вестник ВГУ. Серия филология. Журналистика. – 2008. – № 1. – С.25-30.

Галич О. Теорія літератури: підручник / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв. – К.: Либідь, 2001. – 488 с.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: словник-довідник / Віталій Жайворонок. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.

Житарюк М. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство: монографія / Мар’ян Житарюк. – Львів, 2008. – 416 с.

Иванов Вяч. Две стихии в современном символизме / Вячеслав Иванов // Cобр. соч: [в 4 т.]. – Брюссель: Foyer Oriental Chrétien, 1974. – Том 2. – С. 536-561.

Иванов Вяч. Поэт и чернь / Вячеслав Иванов // Cобр. соч: [в 4 т.]. – Брюссель: Foyer Oriental Chrétien, 1979. – Том 1. – С. 709-714.

Иванов В. Триалог 2. Искусство в пространстве эстетического опыта. Книга первая / Н. Маньковская, В. Бычков. – М.: Прогресс-традиция, 2017. – 472 с.

Лосев А. Символ и художественное творчество – [Електронний ресурс]. – Доступно з: http://www.philology.ru/literature1/losev-71.htm

Лось Й. Публіцистика і тенденції розвитку світу / Йосип Лось. – Львів: ПАІС, 2008. – 376 с.

Мазурчук А. Про символ і його сприйняття в художніх системах / А.Ф. Мазурчук // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Вип. 6. – Зб. тез конф. – Х., 2002. – С. 17-20.

Мережковский Д. Гергарту Гауптману // «Общее дело». – 1921. – №392. – 13 авг.

Мережковський Д. Грядущий Хам (Мещанство и интеллигенция) // «Полярная Звезда» . – 1905. – № 1. – С. 32-42.

Мережковский Д. Когда воскреснет // «Речь». – 1909. – №314. – 15 ноя.

Мережковский Д. Крест и пентаграмма / Д. Мережковский, З. Гиппиус, Д. Философов, В. Злобин // Царство Антихриста. – Мюнхен: Drei Masken. – 1921. – С. 179-188.

Мережковський Д. О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы / Дмитрий Мережковский // Собр. соч. в 24 томах. – СПб.: из-во И.Сытина, 1914. – Том. 18. – с. 175-250.

Потятиник Б. Глобалізація: Від екології землі – до екології інформації – [Електронний ресурс]. – Доступно з: http://www.franko.lviv.ua/mediaeco/zurnal/N3/oaza-borys.htm

Сологуб Ф. Бесенята война // «Новости дня». – 1915. – №79. – 22 март.

Сологуб Ф. Капли крови / Федор Сологуб // Творимая легенда. Собр. соч. в 8-ми томах. – М.: Интелвак, 2002. – Том. 4. – 672 с.

Сологуб Ф. Из окна // «Новости и Биржевая газета». – 1904. – №217. – 8 авг.

Яцимірська М. Медіатекст як продукт журналістської творчості (психолінгвіс­тичний аналіз логічного сприйняття та емоцій) / Марія Яцимірська // Вісник Львів. ун-ту. Серія журналістика. – Львів, 2007. – Вип. 30. – С. 267-276.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2018.43.8365

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.