КЕЙСИ У СТУДІЮВАННІ МЕДІАМЕНEДЖМЕНТУ

Antonina Miamlina

Анотація


Стаття присвячена використанню кейсів під час вивчення курсу «Медіаменеджмент» студентами факультетів та шкіл журналістики українських вишів. Увага сфокусована на необхідності створення кейсів, практичних завдань для студентів, адже під час дослідження та вивчення реальних або змодельованих ситуацій у регіональних чи національних медіях студенти краще розумітимуть основні проблеми, з якими може зіткнутися медії та медіаменеджери у реальному житті.

Крім того, вирішення кейсів дозволить студентам розвивати навички комунікації, презентації, командної роботи, управління власним часом. Вирішення кейсів сприяє розвитку аналітичного та критичного мислення студентів, а це вельми необхідно для подальшої діяльності. Кейси вдало поєднують у собі нові знання та розвиток особистих якостей студентів, так званні «hard and soft skills».

Кейси використовують у бізнес-школах, проте їх вдало можна застосувати і для навчання студентів факультетів журналістики. Катастрофічна ситуація з підручниками та навчальною літературою може бути покращена завдяки кейсам. При використанні інформаційних технологій, кейсові завдання легко трансформувати, оновлювати та вносити щорічні зміни.

Ключові слова: кейси у медіаменеджменті, медіаменеджмент, практичні завдання для студентів, журналістська освіта, мас медії, медіаменеджерські навички студентів.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Іванов В.Ф. Журналістська освіта//Український медіа-ландшафт – 2010 [Текст]. Ukrainian media landscape – 2010 / Валерій Іванов [та ін.] ; [уклад.: О. Волошенюк, А. Кулаков]. – Київ: Представництво Фонду Конрада Аденауера, 2011. – 40 с.

Корконосенко С.Г. Преподаем журналистику / Корконосенко С.Г. – Спб.: Изд-во Михайлова В.А., 2004. – 240 с.

Хоменок О. Друковані ЗМІ: огляд // Український медіа-ландшафт – 2010 [Текст]. Ukrainian media landscape – 2010 / Валерій Іванов [та ін.] ; [уклад.: О. Волошенюк, А. Кулаков]. – Київ: Представництво Фонду Конрада Aденауера, 2011. – 40 с.

Albarran A. Handbook of Media Management and Economics /Alan B. Albarran, Sylvia M. Chan-Olmsted, Michael O. Wirth – NewJersey-London: LEA, 2006. – 716 p.

Hollifield A. Media Management: A Casebook Approach / C. Ann Hollifield, Jan LeBlanc Wicks, George Sylvie, Wilson Lowrey – NY: Routledge, 2016. – 405 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.