НОВА МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНОЇ ЖУРНАЛІСТськОЇ ОСВІТИ: ПЕРФОРМАТИВНІСТЬ

Ludmila Maryina

Анотація


Глобальні технології змінюють сучасне інформаційно-комунікативне середовище, в якому гра, мозаїчність передачі інформації займають пріоритетні позиції. Один із напрямків реалізації нової епістемології в журналістиці – використання гри як засіб пізнання дійсності. Сьогодні журналіст подає інформацію, розважаючи аудиторію, граючи з нею.

У вивченні журналістики як культурного феномену переплітаються такі теоретико-методологічні наукові підходи: філософські, соціологічні, політичні, культурологічні, комунікаційні, літературознавчі, лінгвістичні, технічні. Ми зупинимось на тих концепціях, які розширюють та поглиблюють освітню парадигму журналістської діяльності і тісно пов’язані з соціальною драматургією.

З другої половини 20 століття в соціальних науках спостерігається процес заміни репрезентаційної парадигми перформативною. Перформативність у соціальному пізнанні націлена на конструювання реальності. Таким чином, перформативність стає новою матрицею дослідницьких програм і журналістської діяльності. Вона націлена на використання нових освітніх технологій у педагогіці, серед яких першорядне місце займає теорія гри, використання цифрових технологій, мозаїчність у подачі інформації. Дані засоби знаходяться і в арсеналі сучасного журналіста.

Соціокультурна динаміка змінила цінності суспільства. Діалогічність комунікацій студента та викладача забезпечують діяльнісно-ціннісні методології навчання, які дозволяють вводити студентів у культурне, соціальне, політичне життя. Культурне середовище Санкт-Петербурга – це унікальний майданчик з формування цінностей молодіжної аудиторії. Студенти Санкт-Петербурзького державного університету беруть участь в міжнародних театральних фестивалях, культурних форумах, екскурсіях, виставкових залах. Потім працюють над журналістськими текстами. Тим самим, цінності культури перетворюються в дію поведінки суб’єктів педагогічного спілкування.

В статті представлено досвід роботи творчої організації «Арт-клуб» Інституту «Вища школа журналістики і масових комунікацій» Санкт-Петербурзького державного університету, яка допомагає і студентам, і викладачам придбати новий соціальний досвід, розвиває творчу активність суб’єктів комунікації. Перформативність пізнання реалізується в контексті теоретичному та практичному – на рівні науки, освіти та журналістської діяльності. Причина методологічних змін в сучасній педагогіці в бік перформативності, перш за все, у зовнішніх цивілізаційних факторах, які вимагають діалогічності комунікацій і формуються з допомогою ігрових та цифрових технологій.

Ключові слова: глобальне інформаційне середовище, інформація, медіасистема, освіта, перформативність, репрезентаційна парадигма, соціокультурна динаміка, теорія гри, технології освіти, епістемологія.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Alexander John. The meanings of social life: cultural sociology/ per. from English. G. K. Olkhovikov ed. by D. Yu. a. Kurakin. – M.: Publishing House. and consulting group «praksis», 2013.

Gofman I. Presentation of ourselves to others in daily life. Moscow, 2000.

Kagan M. S. an Introduction to the history of world culture. SPb.: Publishing house «Petropolis», 2003, p. 368.

Grishanina A. N., Marina L. P. Pedagogical projecting to journalism: the dialogue of traditions / Journalism in 2014. Media as a factor of public dialogue. SB. materials between. n.-Ave, proc. M., 2015, P. 49.

Dudinа V. I. Epistemological reconfiguration of social knowledge from representation to performativity//Journal of sociology and social anthropology, 2012, Vol. 15, No. 3(62), p. 43.

Maryina L. P. Journalism and culture: the dynamics of interaction: a tutorial. – Lviv: PAIS, 2013, pp. 119-120.

Maryina L. P. Talk show as a modern cultural phenomenon// Global science central LP. Sciences of Europe, by 2016, p. 90-91.

Maryina L. P. Journalism and cultural communication: educational context // the information Age. Media in the modern world / ed. S. G. Korkonosenko, D. P. Gavra. SPb. .: S.-Peterb. GOS. UN-t, In-t «Higher. SHK. Sib. and AMIS. communications», 2017. Vol. 1, pp. 253-263.

Knorr Cetina K. The epistemics of information: a consumption model // Journal of Consumer Culture. 2010. 10(2). P. 17.

The theory of journalism in Russia: origin and development/ ed. by S. G. Korkonosenko Ed.-in St. Petersburg University press, 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2018.43.8359

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.