МИСТЕЦЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ І ПРОФЕСІЙНА ЛЕКСИКА В ЗАГАЛЬНОПОЛІТИЧНИХ МЕДІА: СПОСОБИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ТЕКСТ І ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

Chrystyna Datsyshyn

Анотація


У статті проаналізовано способи впровадження в публіцистичний текст мистецьких термінів та професійної лексики, подано практичні рекомендації щодо їх використання у загальнополітичних медіа.

Ключові слова: медіатекст, загальнополітичні медіа, мистецька тематика, мистецька термінологія, професійна лексика.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вус М. С. Фахова лексика в художньо-публіцистичному тексті (на матеріалі роману Ліни Костенко «Записки українського самашедшого» / М. Вус // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2016. – Вип. 63. – С. 248–253.

Капелюшний А. О. Стилістика й редагування. Практичний словник-довідник журналіста /А. О. Капелюшний. – Львів: ПАІС, 2002. – 576 с.

Михайлин І. Л. Основи журналістики : підручник / І. Л. Михайлин. — 5-е вид., випр. і доп. — К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 496 с.

Поліщук Н. Мистецька термінологічна лексика в газетному тексті (на матеріалі газет «Дзеркало тижня», «Газета по-українськи», «Високий замок», «Скриня») / Н. Поліщук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2012. – № 733. – С. 216–222.

Табу й мастхеви книжкової рецензії. – [Електронний ресурс]. – Доступно з: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/education/tabu_y_mastkhevi_knizhkovoi_retsenzii// – 29.09.17.

Хархан І. Мистецька термінологія в текстах друкованих ЗМІ (на прикладі журналу «ART-Ukraine») / І. Хархан // Стиль і текст. – 2013. – Вип. 14. – С. 278–286.

Цупко А. Катерина Ботанова. Не звужуйте культуру до мистецтва. – [Електронний ресурс]. – Доступно з: https://zbruc.eu/node/45150. – 28.09.2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2018.43.8354

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.