ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ІДЕОЛОГІЯ В ЕПОХУ НОВИХ МЕДІЙ

Oleg Romanchuk

Анотація


У статті розглянуто соціально-економічні та політичні наслідки інформатизації соціуму та інтеграції технологій в умовах нових медій (віртуалізація життя, формування новітньої інформаційної культури людини в умовах Четвертої індустріальної революції, інтенсивного розвитку соціальних інтернет-мереж). Висвітлено різноманітні підходи у баченні майбутнього, пов’язаного з «оцифруванням» фундаментальних сфер соціального буття гомо сапієнса.

Ключові слова: інформація, людство, комунікація, інформаційне суспільство, інтернет-ресурси, комп’ютер, комунікативні технології.


Повний текст:

PDF

Посилання


Емельянов Г.В. Проблемы обеспечения безопасности информационного общества [Электронный ресурс] / Г.В. Емельянов, А.А. Стрельцов // Распределенная конференция «Технологии информационного общества 98 – Россия». Информационное общество: Информационные войны. Информационное управление. Информационная безопасность / под ред. М. А. Вуса. – СПб. : Изд-во С.-Петербург. университета, 1999. – Режим доступа : http://www.iis.ru/events/19981130/ streltsov.ru.html

Информационная грамотность: международные перспективы / под ред. Х. Лау; Пер. с англ. – М. : МЦБС, 2010. – 240 с.

Калиновская Н. А. Информационная культура личности и общества: наполнение понятия / Н. А. Калиновская // Информационное общество: культурологические проблемы : материалы междунар. науч. конф. Краснодар – Новороссийск, 17–19 сентября 1997 г. – Краснодар, 1997. – С. 93–94.

Калініна Л. Інформаційна культура як феномен інформаційного суспільства і напрям дослідження [Електронний ресурс] / Л. Калініна, Б. Моцик // Теорія та методика управління освітою. – № 8. – 2012. – С. 1. – Режим доступу : http://tme.umo.edu.ua/docs/8/6.pdf.

Пастки інтернету (інтерв’ю з Лучіано Флоріді) // Gazeta Wyborcza. – 2016. – 2 січ.

Полякова Т. А. Формирование информационной культуры личности и общества – актуальная социокультурная технология эпохи инфо-рматизации / Т. А. Полякова // Информационное общество: культуро-логические проблемы : материалы междунар. науч. конф. Краснодар – Новороссийск 17–19 сентября 1997 г. – Краснодар, 1997. – С. 86.

Свідзинський А. В. Самоорганізація і культура / А. В. Свідзинський. – К. : Вид-во імені Олени Теліги, 1999. – С.124.

Свідзинський А. В. Синерґетична концепція культури / А. В. Свідзинський. – Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. – С. 66.

Тоффлер Э. Шок будущего [пер. с англ.] / Э. Тоффлер. – М.: ООО «Издательство ACT», 2002. – С. 207.

Фромм Э. Иметь или быть? [пер. з англ.] / Эрих Фромм. – М., 1986.

Доступно з: http://tech.obozrevatel.com/science/01786-stiven-hoking-nazval-datu-neizbezhnogo-kontsa-sveta.htm

Доступно з: The Fourth Industrial Revolution. What It Means and How to Respond. By Klaus Schwab // https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2018.43.8345

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.