ШИЗОГЛОСІЯ В РАДІОПРОСТОРІ УКРАЇНИ ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРНА ПРОБЛЕМА

Pavlo Miroshnychenko

Анотація


У статті з соціолінгвістичних і культурологічних позицій схарактеризовано явище «мовної шизофренії», а також політику його поширення в українському радіопросторі.

Ключові слова: шизоглосія, «мовна шизофренія», мовна свідомість, національна свідомість, радіомовлення.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бибик С. Оновлена стильова норма засобів масової інформації / С. Бибик // Українська мова. – 2016. – №2. – С. 72-81.

Біланюк Л. Картина мовного світогляду в Україні / Л. Біланюк // Мовознавство. – 2000. – №4-5. – С. 44-51.

Голубовська І. О. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики: курс лекцій / І. О. Голубовська, І. Р. Корольов – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 223 с.

Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму) / Р. Кісь. – Львів: Літопис, 2002. – 304 с.

Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація: навч. посіб. / В. М. Манакін. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 288 с.

Масенко Л. Т. Маніпулятивні стратегії дискримінації української мови на телебаченні радянської і пострадянської України / Л. Т. Масенко // Мовознавство. – 2013. – №5. – С. 83-88.

Михальчук О. І. Мова як символ в етнічній та мовній свідомості: соціолінгвістичні параметри / О. І. Михальчук // Життя у слові: Зб. наук. праць на пошану акад. В. М. Русанівського. – К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2011. – С. 323-332.

Москалюк В. М. Проблема мови в естетичному світі українства: автореф. дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.08 / В. М. Москалюк; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2010. – 36 c.

Селігей П. О. Мовна свідомість: структура, типологія, виховання / П. О. Селігей. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. – 118 с.

Сербенська О. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем: 140 запитань і відповідей / О. Сербенська, М. Волощак. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2001. – 204 с.

Ткаченко О. Б. Мова і національна ментальність (Спроба сучасного синтезу) / О. Б. Ткаченко. – К.: Грамота, 2006. – 240 с.

Фаріон І. Д. Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей) / І. Д. Фаріон. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – 332 с.

«Хіт ФМ», «Пятница» і «Шансон» посіли першість за показником рейтингу в дослідженні «Радіокомітету» [електронний ресурс]. – Доступно з: http://detector.media/rinok/article/128659/2017-08-04-khit-fm-pyatnitsa-i-shanson-posili-pershist-za-pokaznikom-reitingu-v-doslidzhenni-radiokomitetu/ – 14.09.2017.

Шевчук Ю. Мовна шизофренія / Юрій Шевчук. – Брустури: Дискурсус, 2015. – 60 с.

Яворська Г. М. Прескриптивна лінгвістика як дискурс: Мова, культура, влада. – К.: Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, 2000. – 288 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2018.43.8344

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.