СПЕЦИФІКА РОБОТИ ЖУРНАЛІСТА ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ЛІТЕРАТУРНОГО РЕПОРТАЖУ

Khrystyna Golovko

Анотація


У статті досліджено специфіку та характерні ознаки літературного репортажу, зокрема наголошено на особливостях роботи журналіста над літературним репортажем.

Ключові слова: літературний репортаж, репортер, нотатки, аргументація, світ героїв, композиція тексту, художні прийоми.


Повний текст:

PDF

Посилання


Белей Л. Яким має бути ідеальний український репортаж? [Електронний ресурс] / Лесь Белей // http://litakcent.com – Режим доступу до ресурсу: http://litakcent.com/2013/10/23/jakym-maje-buty-idealnyj-ukrajinskyj-reportazh/.

Галлер М. Репортаж: Навчальний посібник / Пер. з нім. В.Климченко, В.Олійник; За загал. ред. В. Ф. Іванова. – К.: Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2011. – 348 с.

Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник. – 3-тє вид. – Львів: ПАІС, 2008. – 276 с.

Капусцінський Р. Автопортрет репортера. – К.: Темпора, 2011. – 134 с.

Назар Р. М. Мовні особливості репортажного тексту [Електронний ресурс] / Р. М. Назар – Режим доступу до ресурсу: http://www.confcontact.com/20130214_lingvo/2_nazar.htm.

Прокопенко І. В. Репортаж в газеті. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 1959. – 158 с.

Прохасько М. Репортажний диявол у деталях [Електронний ресурс] / Маркіян Прохасько // mediasapiens.ua – Режим доступу до ресурсу: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/master_clas/repor azhniy_diyavol_u_detalyakh/.

Редфорд Т. 25 заповідей простого журналістського письма [Електронний ресурс] / Тім Редфорд // mediasapiens.ua – Режим доступу до ресурсу: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/25_zapovidey_prostogo_zhurnalistskogo_pisma/.

Щигел М. Репортаж – розповідь про те, що відбулося насправді [Електронний ресурс] / М. Щигел, В. Тохман // mediasapiens.ua – Режим доступу до ресурсу: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/master_clas/reportazh_rozpovid_pro_te_scho_vidbulosya_naspravdi/
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2018.43.8335

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.