АВТОМОБІЛЬНА БРЕНДОВА ПРЕСА – ПРАГМАЛІСТИЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ

Grażyna Filip

Анотація


Ця стаття є продовженням дослідження, яке автор розпочала в 2012 році публікацією статті під заголовком «Про назви моделей автомобілів марки Volkswagen» [Філіп 2012]. Впродовж п’яти років досліджень виник цикл з шести статей, тематика яких стосується мовних сигналів автомобільного брендінгу.

Галузева преса, а також та, що видається автомобільними концернами, слабо представлена в польському пресознавстві з мовного боку. Запропонована автором тема заповнює якусь прогалину в дослідженнях щодо мови преси і є прикладом інтер- або трансдисциплінарних аналізів, в яких лінгвістичні методології пов’язані з доробком зі сфери маркетингу і журналістикознавства. Галузеві журнали, які проаналізовано в статті, мають маркетингово-рекламний характер і є суттєвим елементом стратегії створення позитивного зображення марки. Сам брендінг слід розуміти ширше, ніж рекламу. Це добре продуманий і неухильно реалізований та актуалізований процес, на якому грунтується стратегічний аналіз, проектування тотожності марки, її зовнішніх мовних сигналів чи графічного зображення. Метою креативників цієї марки є створення її позитивного іміджу, а також тривала фіксація його у свідомості наявних та потенційних клієнтів.

Підтвердженням цих роздумів є видані в 2012-2016 роках польськомовні періодичні галузеві видання про функцію брендингу: «Volkswagen Magazyn», «Das Auto. Magazyn», «Experience Magazine», журнал марки «Peugeot». Згадані пресові видання характеризуються відносно постійними рубриками, а їх структура і мова підпорядковані такій мовній діяльності, наслідком якої буде спонукування читача звернути увагу на марки авто. З метою спонукування до якоїсь дії у виданнях послуговуються різними мовними і позамовними механізмами. Цілісним складником аналізованих журналів є графічний малюнок як вираз візуальної комунікації.

Завдяки тематичній диференціації рубрик запропонована не тільки реклама моделей авто, але й цікавий для читачів виклад типів преси, наприклад, зі сфери культури, культурології, антропології чи географії. Тексти, які розміщені в журналах, написані перш за все офіційним різновидом польської мови, що підтверджує знайомство з принципами мовної коректності. Це передусім загальна лексика, наприклад, «шліфувати хоббі», «зарахувати бій», професійні звороти, що ґрунтуються на прихованому суфіксі –ak або –ka.

Для всіх періодичних видань, які ми досліджували, характерним є концептуалізація автомобілів у категоріях сім’ї, для якої окремі конкретні моделі авто виконують типову для людини функцію, мають визначений характер, а також відіграють схожі у суспільстві ролі: товариша, партнера, спортсмена. У створенні образу підкреслюються «чоловічі» ознаки автомобілів.

Пропозиція моделей автомобілів скерована на різні цільові групи клієнтів. У специфікації пропозиції враховується перш за все професія, зацікавленість, а також сімейний стан потенційних покупців автомобілів. Незалежно від асоціацій, символіки авто, які згадуються у статтях на шпальтах автомобільної преси, розробники окремих марок дбають, щоб образ концерну, який репрезентовано через них, був носієм сильних цінностей. Це свідома дія, підтвердження чого можна знайти в проаналізованих у статті текстах, в яких, – незалежно від марки, – підкреслено безпеку і зручність їзди, емоцію радості від володіння автомобілем і їзди на ньому, а також нові технології, які вдосконалюють керування автомобілями і є більш досконалими для водіїв.

Ключові слова: бренд-преса, брендинг, переконання, прагмалінгвістика, категорія реципієнтів.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Filip G., 2012, O nazwach modeli samochodów marki Volkswagen [in:] Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencja, editor Martin Ološtiak, Prešov, p. 294–303.

Filip G., 2014, Personifikacja jako sposób brandingu VW na rynku polskim na przykładzie «Volkswagen Magazyn» i «Das Auto. Magazyn» [in:] Mowoznawczyj wisnik, v. 19, red. G. I. Martynowna, Czerkasy, p. 154–160.

Filip G., 2015, Radość z jazdy samochodem jako językowy sygnał kreowania marki [in:] Radość. Aspekty językowo-kulturowe, red. G. Filip, M. Patro-Kucab, 2015, Radość. Aspekty językowo-kulturowe, Rzeszów, p. 103–118.

Kita M., 2012, Medialna moda na dialog [in:] Kita M., Loewe I. red., Język w mediach. Antologia, Katowice, p. 222–237.

Kita M., Loewe I. red., 2012, Język w mediach. Antologia, Katowice.

Kozera P., 2015, Sztuka globalnego rynku. Wywiad z Davidem Guerinem, «Peugeot Experience Magazine» nr 11, p. 10–13.

Pieśniewski J., 2015, Idzie własną drogą – rozmowa z Jerzym Dyszym, «Plejady. Magazyn miłośników Subaru», nr 59, p. 20–29.

Wojtak M., 2002, Stylistyka listów do redakcji na przykładzie poczty redakcyjnej miesięcznika «bikeBoard» [in:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, red. M. Białoskórska, L. Mariak, v. VIII, Szczecin, p. 195–214.

Wojtak M., 2012 «Wysoki współczynnik czadu», czyli o słownictwie w prasie specja­listycznej – na wybranych przykładach [in:] Język w mediach. Antologia, red. M. Kita and I. Loewe, Katowice, p. 121–138.

Wójcicka M., 2004, Czy istnieje styl publicystyczny? [in:] Współczesne odmiany języka narodowego, red. Kazimierz Michalewski, Łódź, p. 198-207.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2018.43.8332

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.