ЗМІ ЯК ВАЖІЛЬ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ОРІЄНТИРІВ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Anastasiya Horchikova

Анотація


У статті проаналізовано теорію і практику поширення моральних орієнтирів через ЗМІ в сучасному інформаційному суспільстві з урахуванням необхідності отримання прибутку та вимог журналістської етики.

Ключові слова: моральні орієнтири, цінності, журналістська етика, інформаційне суспільство, функції журналістики.


Повний текст:

PDF

Посилання


Блюм Р. Етика засобів масової інформації: проблематика та практика / Р. Блюм // Сучасне та майбутнє в плюралістичному суспільстві / за ред. Л. З. Москаленка та ін. – К.: Центр вільної преси, 1999. – С. 82-87.

Ворошилов В. В. Журналистика. Базовый курс. / В. В. Ворошилов / Учебник. 5-е издание. – Спб: Изд-во Михайлова В. А., 2004. – 704 с.; Зарубежная журналистика: 2004, Часть I (США, Европейский Союз).

Иващенко Г. В. Субъекты журналистики [Електронний ресурс] / Г. В. Иващенко, Т. В. Науменко. – Режим доступу: http://credonew.ru/content/view/150/24/.

Кузнецова О. Д. Професійна етика журналіста: посібник / О. Д. Кузнецова. – Львів: ПАІС, 2007. – 246 с.

Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста: Учебник / Г. В. Лазутина. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 240 с.

Лапин Н. И. Ценности в кризисном социуме // Ценности социальных групп и кризис общества / Отв. ред. Н.И. Лапин. – М.: ИФ АН, 1991.

Лосев А.Ф. Философия культуры / А.Ф. Лосев // Дерзание духа. – М., 1989.

Мюллер Й.П. Що таке етика мас-медіа? / Й.П. Мюллер // Сучасне та майбутнє в плюралістичному суспільстві / за ред. Л.З. Москаленка та ін. – К.: Центр вільної преси, 1999. – С. 77-82.

Науменко Т. В. Ценности, оценки и журналистика [Електронний ресурс] / Т. В. Науменко, О. В. Устимова. – Режим доступу: http://credonew.ru/content/view/206/25//

Різун В. Я вітаю Асоціацію «Новомедіа» з п’ятиріччям [Електронний ресурс] / В. Різун. – Режим доступу: http://novomedia.org/node/1168
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2018.43.8330

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.