АНТИУКРАЇНСЬКА СУТНІСТЬ МОСКВОФІЛЬСЬКОЇ ПРЕСИ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ (20–30-ті РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)

Tetiana Slotiuk

Анотація


У статті розглянуто особливості формування ідейних засад преси традиційного москвофільства після Першої світової війни, вказано на проблематику цієї преси у контексті трансформації москвофільського руху як суспільно-політичного явища.


Ключові слова: москвофільська преса, ідея «единой Руси», українська державність, українська мова, антиукраїнська позиція.


Повний текст:

PDF

Посилання


Грицак Я. Нарис історії України: Формування української модерної нації / Ярослав Грицак: [ навч. посіб.]. – К.: Генеза, 1996. – 360 с.

[Без автора] Без правды / [Без автора] // Русскій голосъ. – № 14 (408). – 1930. – 23 лют.

[Без автора] Выборы въ Карпатской Руси / [Без автора] // Русскій голосъ. – № 8. – 1924. – 31 берез.

[Без автора] Въ защиту правъ русской национальности (Речь депутата Н. С. Серебреникова, произнесенная 10 іюля въ Сейм во время дискуссіи надь языковыми законами) / [Без автора] // Русскій голосъ. – № 21. – 1924. – 23 лип.

[Без автора] Идея «самостійной» Украины – плодь австрыйскыхь штыковь / [Без автора] // Русскій голось. – №12 (16). – 1922. – 3 верес.

[Без автора] Изъ жизни Подкарпатской Руси. Русскіе или Русины? / [Без автора] // Русскій голосъ. – № 23. – 1922. – 9 груд. (26 лист.).

[Без автора] Мало горя / [Без автора] // Русскій голосъ. – № 31. – 1923. – 11 серп. (29 лип.).

[Без автора] На порогѣ новаго года / [Без автора] // Русскій голосъ. – № 1 (293). – 1929. – 2 січ.

[Без автора] Не учать уже русского языка / [Без автора] // Русскій голосъ. – № 6. – 1923. – 10 лют. (28 січ.).

[Без автора] От редакціи / [Без автора] // Жизнь. ¬¬– № 1. – 1922. – 6 верес.

[Без автора] Противъ тренований поляковъ / [Без автора] // Прикарпатская Русь. – № 56. – 1920. – 9 квіт.

[Без автора] Прочъ с рутенством / [Без автора] // Русскій голосъ. – № 3. – 1922. – 15 (2) лип.

[Без автора] Рідна мова / [Без автора] // Русскій голось. – № 12. – 1922. – 16 верес.

[Без автора] Роздувайте іскру въ огонь / [Без автора] // Русскій голосъ. – № 27. – 1923. – 1 (14) лип.

[Без автора] Русское слово въ чешском парламентѣ // Русскій голосъ. – № 10. – 1924. – 20 квіт.

[Без автора] Ставка на самостійничество (Во внутренней политике). Продолженіе / [Без автора] // Русскій голосъ. – 1930. – 6 квіт.

[Без автора] Сьѣздь Русской Народной Организаціи / [Без автора] // Русскій голосъ. – № 163. – 1926. – 11 лип.

[Без автора] Украина без украинцѣвъ / [Без автора] // Русскій голосъ. – № 11. – 1923. – 17 (4) берез.

[Без автора] Чи знову рутенство? / [Без автора] // Русскій голосъ. – № 162. – 1926. – 4 лип.

Віднянський С. В. Українське питання в поглядах Т. Г. Масарика та політиці першої Чехословацької республіки / С. В. Віднянський // Матер. Першої українсько-чеської наук.-практ. конф. «Масариківські читання» : Т. Г. Масарик і нова Європа (м. Київ, 7–8 квітня 1998 р.) / відп. ред. С. В. Віднянський. – К., 1998. – 80 с.

Г. Подкарпатская Русь / Г. // Жизнь. – № 30. – 1923. – 25 квіт.

Каминский А. Историческая стоимость народников и общерусов / Андрей Каминскій // Русскій голосъ. – № 18 (412). – 1930. – 8 берез.

Каренин В. В горячке руссофобіи / В. Каренин // Русскій голосъ. – № 264. – 1928. – 22 лип.

Каренин В. К вопросу о язикѣ / В. Каренин // Русскій голосъ. – № 1 (395). – 1930. – 2 січ.

Каренин В. На путях к денаціонализаціи / В. Каренин // Русскій голосъ. – № 279. – 1928. – 21 жовт.

Львов Л. О малорос. идеологіи / Лоллій Львов // Русскій голосъ. – № 6. – 1930. – 23 січ.

Микласкій М. Русъ и Украина / Микласкій М. // Русскій голосъ. – № 31. – 1924. – 7 груд.

Н. К. Д. Почему мы – враги большевизма? / Н. К. Д. // Русскій голосъ. – № 29. – 1923. – 15 (28) лип.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2018.43.8325

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.