ЛІТЕРАТУРНИЙ ДИСКУРС ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА В ПРЕСІ ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ

Andriy Pecharskyi

Анотація


Стаття присвячена журналістській і творчій діяльності В. Симоненка в умовах тоталітарного режиму. У роботі порушуються проблеми свободи слова, ідеологічної монополізації духовного життя особистості, а також висвітлено ті завуальовані засоби і методи митця журналіста, за допомогою яких він доносив правду до суспільства. Це можна було зробити в інформаційному радянському просторі лише метафорично, за ширмою гумору чи із символічними натяками на тогочасні жорстокі реалії. Так Симоненкова поетична творчість приходила на допомогу його журналістській діяльності.

Ключові слова: літературний дискурс, преса, тоталітарний режим, радянська заангажована журналістика, свобода слова, українські шістдесятники, креативне мислення-сприйняття, культ особистості.


Повний текст:

PDF

Посилання


Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. – Пер. з давньоєвр. й грец. І. Огієнка. – Київ, 2009. – 1151 с.

Василь Симоненко як журналіст (Виступи В. Симоненка на ред. летучках 1960–1962 рр.) // Літературна Україна. – 2002. – 10 жовтня. – С. 3.

Василь Симоненко – Я на світі такий один (із циклу документальних фільмів «Гра долі». Автор сценарію і режисер В. Образ). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=L6_PKisJnqQ.

Геккель Э. Естественная история миротворения. – СПб.: Тип. В. Демакова, 1873. – 599 с.

Жертвы «Снежка». История самых секретных ядерных испытаний СССР. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aif.ru/society/people/zhertvy_snezhka_istoriya_samyh_sekretnyh_yadernyh_ispytaniy_sssr

Отт Урмас Playback: Избранные интервью из цикла передач «Телевизионное знакомство». Таллин: SEJS, 1995.

Симоненко В. Вибрані твори. – 2-ге вид. – К.: «Смолоскип», 2012. – 852 с., 16 іл. – (Серія: «Шістдесятники»).

Симоненко В. Земне тяжіння : Поезії / ред. М. І. Литвинець. – К.: Молодь, 1964. – 120 с.

Тоцкий полигон: операция «Снежок» или «Ядерные солдаты» маршала Жукова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://antisovetsky.livejournal.com/51303.html
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2018.43.8324

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.