ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИ КАТОЛИЦЬКИХ МЕДІЙ УКРАЇНИ

Nataliya Gad’o

Анотація


Схарактеризовано передумови та етапи становлення системи католицьких медій двох обрядів в Україні. Закцентовано на тому, що сучасна медіасистема католицьких засобів соціальної комунікації в Україні складається з ресурсів двох обрядів – римо-католицьких та греко-католицьких. Через аналіз засобів соціальної комунікації виявлено, що сьогодні її становлять відновлені після здобуття Україною незалежності видання та нові, тісно пов’язані з католицькими видавництвами, присутні в інтернеті. Визначено, що католицька медійна система України свідчить про наближеність до медійних систем Ватикану, Польщі та Італії, особливо спільним контентом і тенденцією до конвергенції медій у значенні зближення і взаємовпливу.


Ключові слова: католицька медіасистема в Україні, засоби соціальної комунікації (ЗСК), католицькі медії, католицьке телебачення, католицьке радіо, католицькі видавництва, друковані видання.


Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, №25, ст.283) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/987-12

Лозинський М. Часопис «Місіонар» ‒ друкований апостол українського народу (1897-1944) / М. В. Лозинський // Вісник Львівського ун-ту. Серія журналістика. 2004. ‒ Вип. 25. ‒ С. 330-333.

Церковно-релігійна ситуація і державно-конфесійні відносини в Україні: підсумки десятиліття, тенденції і проблеми (аналітична доповідь Центру Разумкова), «Національна безпека і оборона», 2011, № 1-2 (119-120), с. 3-36 [Електронний ресурс] / Режим доступу до джерела: http://www.razumkov.org.ua/ukr/files/category_journal/NSD119_ukr_1.pdf

Швець І. М. Відродження релігійної преси в Україні (1991-2011 рр.) / Ірина Миколаївна Швець // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства: матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2012 року. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. ‒ С. 411-421.

Щербяк Ю. А. Роль католицької періодики у просвітительській діяльності Української греко-католицької церкви в першій третині ХХ ст. / Ю. А. Щербяк // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія «Педагогічні науки». – Полтава. – 2012. – Випуск 54. – С. 87-94.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2018.43.8322

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.