ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ АВТОРСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІНТЕНЦІЙ У КНИЗІ ПОДОРОЖНІХ НАРИСІВ ІЛЛІ ІЛЬФА І ЄВГЕНА ПЕТРОВА «ОДНОПОВЕРХОВА АМЕРИКА»

Kateryna Valkova

Анотація


У статті показано визначальну роль комунікаційних намірів авторів у відборі, оцінці, відображенні, дослідженні та інтерпретації фактів американської дійсності. Проаналізовано форми реалізації авторських інформаційних інтенцій.


Ключові слова: подорожній нарис, Ілля Ільф і Євген Петров, «Одноповерхова Америка», масова комунікація, документалізм, факт.


Повний текст:

PDF

Посилання


Александров О. В. Подорожній нарис: «Пам’ять жанру». Стаття перша : На перетині видів масової комунікації. Діалог: Медіа-студії : зб. наук. пр. Одеса, 2015. Вип. 20. С. 7–35.

Балина М. Литература путешествий. Соцреалистический канон: сб. ст. / под общ. ред.: Х. Гюнтер, Е. Добренко. СПб., 2000. С. 896–909. Электрон. аналог печ. изд.: URL: http://www.fedy-diary.ru/?p=4545 (дата обращения: 03.04.2017).

Беглые взгляды: Новое прочтение русских травелогов первой трети XX века : сб. ст. / пер. с нем. Г. А. Тиме ; сост. В.-С. Киссель. М., 2010. 400 с. Электрон. аналог печ. изд.: URL: http://www.rulit.me/books/beglye-vzglyady-novoe-prochtenie-russkih-travelogov-pervoj-treti-hh-veka-read-347810-1.html (дата обращения: 03.04.2017).

Валькова К. Г. Жанровий зміст нарисів про гіч-гайкерів у книзі І. Ільфа та Є. Петрова «Одноповерхова Америка». Spheres of culture : Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. Lublin, 2015. Vol. 12. Р. 442–448.

Валькова К. Г. Комунікаційні цілі авторів у книзі подорожніх нарисів І. Ільфа та Є. Петрова «Одноповерхова Америка». Актуальні проблеми філології и журналістики: 2-а Міждунар.наук.-практ. конф. студ. та аспірантів (Ужгород, 21–22 квіт. 2016 р.). Ужгород, 2016. С. 357-359. (Студії з філології та журналістики ; вип. 4). Електрон. аналог друк. вид.: URL: http://phraseoseminar.slovo-spb.ru/documents/sbornik_uzhgorod_2016.pdf (дата звернення: 03.04.2017).

Ильф И., Петров Е. Одноэтажная Америка: Письма из Америки / сост., вступ. ст. А. И. Ильф. М., 2015. 511 с.

Мозолин А. Основные подходы к организации пропаганды в России. Исслед. центр «Аналитик». 2011, 15 апр. URL: http://www.rc-analitik.ru/file/%7Bb51c6342-9e60-4e6b-b046-b372c662fc25%7D (дата обращения 4.04.2017).

Пономарев Е. Р. Типология советского путешествия: «путешествие на Запад» в литературе межвоенного периода. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2013. 412 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2018.43.8320

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.