Вісник Львівського університету - Серія економічна

Вісник  містить  статті  з  економічної  теорії,  фінансів,  банківської  справи,
менеджменту,  маркетингу,  обліку  та  аудиту,  економічної  статистики,  економіки
підприємства, проблем економіко-математичного моделювання.