Вісник Львівського університету. Серія економічна

Вісник публікує статті, які  містять нові оригінальні результати дослідження актуальних питань розвитку фундаментальної економічної науки, вітчизняної та світової економіки, застосування кількісних методів та інформаційних технологій у цифровій економіці, інноваційних напрямів розвитку обліку та оподаткування, менеджменту, маркетингу, а також результати міждисциплінарних досліджень в галузях економіки, права, екології та інших наук.

Журнал входить до Переліку наукових фахових видань категорії Б(Наказ МОН України від 02 липня 2020 року No 886. Додаток 4) у галузі економічних наук за такими спеціальностями: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування; 073 – Менеджмент; 075– Маркетинг; 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Рік заснування:

1968

Проблематика:

актуальні питання розвитку фундаментальної економічної науки, вітчизняної та світової економіки, економіко-математичні і статистичні методи, сучасні інформаційні технології роботи з даними у цифровій економіці, інноваційні напрями розвитку обліку та оподаткування, менеджменту, маркетингу, а також результати міждисциплінарних досліджень в галузях економіки, права, екології та інших наук.

Свідоцтво про державну реєстрацію:

KB № 14619-3590 від 30.10.2008 p.

Міжнародна акредитація та індексація

  • Журнал зареєстрований у Міжнародному центрі періодичних видань (Франція). ISSN: 2078-6115
  • Журнал зареєстровано у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus, https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=11011
  • Номери та статті мають DOI від CrossRef

Періодичність:

1-2 рази на рік

Мова видання:

українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:

Львівський національний університет імені Івана Франка

Головний редактор:

д. е. н., професор Гринькевич Ольга Степанівна

Заступники головного редактора:

д. е. н., професор Панчишин Степан Михайлович; к. е. н., доц. Михайлишин Ростислав Васильович

Відповідальний секретар:

к. е. н., доцент Буняк Василь Богданович

Адреса редакції:

Львівський національний університет імені Івана Франка,
економічний факультет
просп. Свободи, 18, Львів, Україна, 79008
Тел.: (032) 239-41-68
E-mail: VisnykLvivUniv.Econ@gmail.com
Сайт: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/
Старий сайт (архів): http://old.econom.lnu.edu.ua/Visnyk_Econom/
 

№ 66 (2024): Випуск 66

Зміст

КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ В ЕКОНОМІЦІ. ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА

Iryna Paslavska, Andrii Synitskyi
PDF
Andriy Panchyshyn, Zoriana Artym-Drohomyretska, Taras Lahotskyi
Oksana Vilchynska, Oksana Marets, Vasyl Hrynkevych
PDF