Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 55 (2014): Випуск 55

ФОРМУВАННЯ ОЛІГОМЕРНИХ ПЛІВОК НА ПОВЕРХНІ ЗАЛІЗНИХ
АМОРФНИХ СПЛАВІВ ЗА УЧАСТЮ ЗМІННОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ

Анотація   Без заголовку
T. Pereverzeva, O. Hertsyk, M. Kovbuz, L. Boichyshyn
 
№ 54 (2013): Випуск 54

ТРИКОМПОНЕНТНІ ЦИКЛІЗАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ 5-АРИЛ-2-ФУРАНКАРБАЛЬДЕГІДІВ

Анотація   PDF
Yu. Horak, O. Lesyuk, Yu. Homza, N. Kozlov, Yu. Zhycharko, I. Maksymovych, V. Kachmaryk, M. Rogovyk, О. Motovylsky, R. Lytvyn
 
№ 55 (2014): Випуск 55

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 5-(2-МЕТОКСИ-4-
НІТРОФЕНІЛ)ФУРАН-2-КАРБАЛЬДЕГІДУ

Анотація   PDF
M. Puniak, V. Dibrivniy, I. Sobechko, A. Marshalek, V. Sergeev, Yu. Horak
 
№ 57 (2016): Випуск 57 Ч. ІІ

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗЧИНІВ
ОКСИМУ 5-(2-НІТРОФЕНІЛ)-2-ФУРФУРОЛУ
ТА β-[5-(2-НІТРОФЕНІЛ)-2-ФУРИЛ]- АКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ
В ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКАХ

Анотація   PDF
A. Marshalek, I. Sobechko, Yu. Horak, V. Kochubey, V. Dibrivnyi, Yu. Rayevskyi
 
№ 55 (2014): Випуск 55

ТЕРМОДИНАМІКА РОЗЧИНІВ
5-ФЕНІЛ-2-МЕТИЛ-3-ФУРАНКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ
В ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКАХ

Анотація   PDF
I. Sobechko, R. Prokop, R. Prokop, V. Kochubey, G. Melnyk, Yu. Horak
 
№ 55 (2014): Випуск 55

ТЕМПЛАТНИЙ СИНТЕЗ π-КОМПЛЕКСУ Cu [4 ({C 3 H 5 -NHC(S)N-} 2 )Cl 2 (py)4 ] ТА ЙОГО КРИСТАЛІЧНА БУДОВА

Анотація   PDF
Yu. Slyvka
 
№ 57 (2016): Випуск 57 Ч. І

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ІОНІВ Cu(II) ІЗ
1-(5-БЕНЗИЛТІАЗОЛ-2-ІЛ)АЗОНАФТАЛЕН-2-ОЛОМ З ВИКОРИСТАННЯМ
МІЦЕЛЯРНИХ РОЗЧИНІВ ТРИТОНУ X-100

Анотація   PDF (English)
A. Tupys, O. Tymoshuk, K. Tupys, J. Kalembkiewicz
 
№ 53 (2012): Випуск 53

УТОЧНЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ КОМПОНЕНТІВ У СИСТЕМІ Zr–Nb–P 

Анотація   PDF
Ya Lomnytska, A. Oliynyk
 
№ 55 (2014): Випуск 55

УТОЧНЕННЯ ФАЗОВИХ РІВНОВАГ У СИСТЕМІ Dy–Ni ПРИ 800 °С В ІНТЕРВАЛІ 0–25 ат. % Dy

Анотація   PDF
Volodymyr Levytskyy, V. Babizhetskyy, B. Kotur
 
№ 57 (2016): Випуск 57 Ч. І

УТОЧНЕННЯ КРИСТАЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ СПОЛУК RTi 2 Ga 4

Анотація   PDF
A. Zelinskiy, R. Gladyshevskii
 
№ 56 (2015): Випуск 56

ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНТНА РЕАКЦІЯ ЛЮМІНОЛУ З
ПЕРОКСИМОНОСУЛЬФАТНОЮ КИСЛОТОЮ В АМІАЧНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ ЗА УЧАСТЮ МІДІ (ІІ)

Анотація   PDF
V. Zinchuk
 
№ 53 (2012): Випуск 53

ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНТНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ
ПЕРОКСИМОНОСУЛЬФАТНОЇ КИСЛОТИ

Анотація   PDF
V. Zinchuk, H. Virt
 
№ 54 (2013): Випуск 54

ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНТНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ КОБАЛЬТУ
У ПРИРОДНИХ ВОДАХ

Анотація   PDF
V. Zinchuk
 
№ 55 (2014): Випуск 55

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК Ga(III) ТА In(III) З
ДЕЯКИМИ О,О'-ДИГІДРОКСИЗАМІЩЕНИМИ АЗОБАРВНИКАМИ

Анотація   PDF
S. Pysarevska, L. Dubenska, V. Dutka, Ja. Kovalskyj, S. Plotycja, S. Tvorynska
 
№ 54 (2013): Випуск 54

АРИЛСУЛЬФОНІЛЮВАННЯ 3-(4-ДИМЕТИЛАМІНОФЕНІЛ)-1-ФЕНІЛПРОПЕНОНУ

Анотація   PDF
E. Bila, M. Dzikovska, C. Kuleba
 
№ 53 (2012): Випуск 53

АРИЛНАФТОХІНОНИ.
4. РЕАКЦІЇ 2-АРИЛ-6,7-ДИМЕТИЛ-1,4-НАФТОХІНОНІВ З ДІАМІНАМИ

Анотація   PDF
R. Martyak, M. Obushak
 
№ 55 (2014): Випуск 55

АРИЛНАФТОХІНОНИ. 5. СИНТЕЗ 4-АРИЛ-5-ГІДРОКСИ-
7,8-ДИМЕТИЛНАФТО[2,1-d][1,3]ОКСАТІОЛ-2-ОНІВ

Анотація   PDF
R. Martyak
 
№ 63 (2022): Випуск 63

АЛМАЗНИЙ ЕЛЕКТРОД, ДОПОВАНИЙ БОРОМ В АНАЛІТИЧНІЙ ХІМІЇ: СПОСОБИ АКТИВАЦІЇ ПОВЕРХНІ ЕЛЕКТРОДА (КОРОТКИЙ ОГЛЯД)

Анотація   PDF
O. Dushna, L. Dubenska, M. Vojs
 
№ 63 (2022): Випуск 63

АДСОРБЦІЯ Cr(VI) ПОЛІАНІЛІНОМ ТА КОМПОЗИТОМ ЦЕОЛІТ/ПОЛІАНІЛІН-СУЛЬФАТНА КИСЛОТА

Анотація   PDF
М. Sydorko, S. Nesterivska, M. Yatsyshyn, I. Marchuk, N. Dumanchuk, R. Serkiz, A. Zelinskiy, O. Reshetnyak
 
№ 53 (2012): Випуск 53

НЕКОВАЛЕНТНІ ВЗАЄМОДІЇ В КРИСТАЛІЧНІЙ СТРУКТУРІ
БІС(АЛІЛТРИФЕНІЛФОСФОНІЙ) ТЕТРАБРОМОКУПРАТУ (ІІ)

Анотація   PDF
N. Salivon, T. Lenkivska, G. Noshchenko
 
№ 55 (2014): Випуск 55

АНАЛІЗ СТРУКТУР СПОЛУК  ПОГЛИНАЧІВ ВОДНЮ
НА ОСНОВІ МАГНІЮ

Анотація   PDF
A. Riabov, V. Berezovets, I. Zavaliy
 
№ 56 (2015): Випуск 56

НАПІВЕМПІРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ
5-АРИЛСУЛЬФОНІЛ-1,5-ДИФЕНІЛ-1-ПЕНТЕН-3-ОНІВ

Анотація   PDF
N. Sabat, E. Bila, V. Kinzhybalo, M. Dzikovska
 
№ 57 (2016): Випуск 57 Ч. І

НОВІ СПОЛУКИ ЗІ СТРУКТУРОЮ ТИПУ Y 3 NiAl 3 Ge 2

Анотація   PDF
N. Semuso
 
№ 57 (2016): Випуск 57 Ч. І

НОВІ СПОЛУКИ RTi 6 Sn 4  (R = La–Nd, Sm)

Анотація   PDF
O. Senchuk, P. Demchenko, Ya. Tokaychuk, R. Gladyshevskii
 
№ 55 (2014): Випуск 55

НОВІ ВАРІАНТИ ДОМІНО-РЕАКЦІЇ МІЖ
2-(2-ПРОПІНІЛОКСИ)БЕНЗАЛЬДЕГІДАМИ ТА ПОХІДНИМИ ІЗОРОДАНІНУ

Анотація   PDF
A. Bryhas, V. Matiychuk, M. Obushak
 
201 - 225 з 649 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>