ДРІБНІ ССАВЦІ ЛІСІВ ЧЕНКІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА ГОМЕЛЬСЬКОГО ЛІСГОСПУ

O. Gajduchenko, O. Kusenkov

Анотація


Вивчення дрібних ссавців лісів Ченківського лісництва проводилося нами в літній період з 2004 по 2008 рік. Усього за час досліджень відпрацьовано 16400 пастко-діб, відловлено 1077 дрібних ссавців, що на-лежать до дев’яти видів. Дано оцінку видового різноманіття, проаналізовано чисельність і біотопічний розподіл досліджуваних видів. Домінуючим видом у всіх біотопах була Сletrionomys glareolis, максималь-но відносна кількість якої зареєстрована у 2006 р. (7,67 особин на 100 па-стко-діб). Одиничними, одноразово зареєстрованими видами в наших дослідженнях були Crocidura leucodon і Sorex minutus. Встановлено збільшення видового різноманіття дрібних ссавців у міру віддалення від зон антропогенної дії при майже незмінній чисельності. Досліджуванні біотопи характеризуються різними рівнями антропогенного навантаження, що позначається на чисельності й фауністичному різноманітті дрібних ссавців.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.