ВПЛИВ ГЕРБІЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ РІЗНИХ КЛАСІВ НА ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНИЙ СПЕКТР БІЛКІВ І АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ-АНТИОКСИДАНТІВ У НАСІННІ РОСЛИН ZEA MAYS L.

V. Lashko, A. Rossihina

Анотація


Досліджували вплив гербіцидів Харнес, Стеллар, Майстер, Пропоніт на фізіолого-біохімічні показники стиглого насіння Zea mays L. Встановлено, що досліджувані гербіцидні препарати здатні викликати суттєві відмінності в електрофоретичному спектрі білків та окисно-відновному гомеостазі насіння рослин кукурудзи. За дії гербіцидів зафіксовано як редукцію, так і синтез нових білкових компонентів. При цьому зростання активності супероксиддисмутази супроводжувалася достовірним зниженням активності каталази й пероксидази.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.