ВПЛИВ СПОЛУК ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ НА АКТИВНІСТЬ КАТАЛАЗИ У КЛІТИНАХ СІРКОВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ DESULFUROMONAS ACETOXIDANS

O. Vasyliv, S. Hnatush

Анотація


Desulfuromonas acetoxidans – грамнегативні облігатно анаеробні сірковідновлювальні бактерії. Для захисту від токсичних і мутагенних сполук й усунення токсичного впливу кисню в аеробів та факультативних анаеробів існує ензиматична система антиоксидантного захисту, однією з найважливіших складових якої є каталаза. Припускають, що відсутність чи низька активність ферментів даної системи в облігатноанаеробних мікроорганізмів, зокрема сірко- та сульфатредукуючих бактерій, зумовлює їхню підвищену чутливість до кисню та дії токсичних сполук, зокрема перехідних металів. Досліджено вплив FeSO4, FeCl3×6H2O, MnO2, MnCl2×4H2O, NiCl2×6H2O та CoCl2×6H2O на активність каталази сірковідновлювальних бактерій D. acetoxidans. Виявлено максимальну активність досліджуваного ферменту за впливу 0,5 мМ, 1,5 мМ та 2,0 мМ відповідно NiCl2×6H2O, FeSO4 та CoCl2×6H2O на другу добу, 1,5 мМ MnO2 на третю добу та 0,5 мМ FeCl3×6H2O і 1,0 мМ MnCl2×4H2O на четверту добу культивування, порівняно з контролем.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.