КООРДИНОВАНА РЕАКЦІЯ ГЛУТАТІОН-ЗАЛЕЖНОЇ СИСТЕМИ НАСІННЯ ДЕРЕВ РОДУ ACER НА ХРОНІЧНИЙ ВПЛИВ ПОЛЮТАНТІВ

N. Khromykh

Анотація


У насінні кленів гостролистого (Acer platanoides L.) і псевдоплатанового (Acer pseudoplatanus L.) із забруднених фітоценозів визначено вміст відновленого глутатіону (GSH) й активність глутатіон-S-трансферази (GST, EC 2.5.1.18), глутатіон-пероксидази (GPX, EC 1.11.1.9) і глутатіон-редуктази (GR, EC 1.6.4.2). Видоспецифічні та координовані зміни пулу GSH і активності глутатіон-залежних ферментів у насінні вказують на участь циклу глутатіону в реалізації видами роду Acer різних стратегій адаптації до хронічного впливу полютантів.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.